Wat is de betekenis van zwaarmoedigheid?

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zwaarmoedigheid

zwaarmoedigheid - Zelfstandignaamwoord 1. het zwaarmoedig zijn, de mate waarin iets of iemand zwaarmoedig is Wel was hij somtijds ten prooi aan zwaarmoedigheid, maar hij wist zichzelf te beheerschen, zich als het ware vastklemmende aande producten zijner rijke verbeelding. Woordherkoms...

2024-05-28
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zwaarmoedigheid

zwaarmoedigheid - zelfstandig naamwoord uitspraak: zwaar-moe-dig-heid 1. het droevig of verdrietig zijn en alles zwaar vinden ♢ zijn moeder heeft vaak last van zwaarmoedigheid Zelfstandig naamwoord: zwaar-moe-dig-heid ...

2024-05-28
Filosofisch woordenboek

Paul Frentrop (2001)

Zwaarmoedigheid

De milt een orgaan waar nog steeds weinigen de functie van kennen1 wordt vanouds beschouwd als de zetel van de zwaarmoedigheid, dat moeilijk te concretiseren gevoel van onbehagen, van onbevredigd zijn, van hunkering naar iets anders, niet weten wat, iets van onbestemde aard. Weltschmerz noemen de Duitsers het.2 Robert Burton publiceerde al in 1621...

2024-05-28
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

ZWAARMOEDIGHEID

→ Hypochondrie.

2024-05-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ZWAARMOEDIGHEID

(Fr.: swiersettigens). Een eigenschap van het Fr. volkskarakter, die vaak sterk naar voren komt. Er is een wanverhouding tussen het gevoelsleven van de emotionele Fries en de uitingsmogelijkheden van de secundair functionerende. Ook een te grote ernst en besluiteloosheid. Z. komt op de Klei meer voor dan in de Wouden, waar men gemakkelijker leeft....

2024-05-28
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Zwaarmoedigheid

melancholie, depressie, zie aldaar.

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zwaarmoedigheid

s., swiermoedigens, -settigens, mankelikens.

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zwaarmoedigheid

v., het zwaarmoedig-zijn ; in ernstige graad een geestesziekte; — fig. in toepassing op hetgeen zwaarmoedig maakt: de zwaarmoedigheid van een sparrenwoud.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zwaarmoedigheid

is een der meest voorkomende en bij de zwaardere vormen een der ergste uitingen van vsch. psychische stoornissen. Z. komt o. a. voor 1° als begin-verschijnsel van sommige hersenziekten en psychosen, bijv. bij de ➝ dementia paralytica; 2° als meest karakteristiek verschijnsel van de depressieve phase der ➝ manisch-depressieve psychose; 3&d...