Wat is de betekenis van Zwaard?

2021
2021-09-21
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Zwaard

Een zwaard is een, meestal langwerpig, wapen dat wordt gebruikt voor lijf-aan-lijf gevechten. Zwaarden worden al duizenden jaren door mensen gebruikt voor duels en strijd. Omdat er een grote diversiteit aan zwaarden is, zijn er geen vast maatstaven voor wat als zwaard geldt en wat niet. Hoewel zwaarden moeilijk zijn af te bakenen als categorie, zij...

Lees verder
2020
2021-09-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

zwaard

(2014) (euf.) mannelijk geslachtsdeel. Vgl. degen*. • Zolang hij zijn wettige geliefde nog met ongebroken aandacht overlaadt, zijn edel zwaard tijdig en regelmatig in stelling brengt om haar huiveringwekkend te bevredigen, is er toch niks aan de hand? (Jan Heemskerk & Saskia Noort: Jan en Saskia. De naakte waarheid. 2014)

Lees verder
2019
2021-09-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zwaard

zwaard - Zelfstandignaamwoord 1. een lang, scherp voorwerp, vaak van ijzer gemaakt, dat werd gebruikt als wapen; tegenwoordig heeft het eerder een symbolische waarde 2. (heraldiek) afbeelding van een zwaard op een blazoen 3. (scheepvaart) plaat midden in een schip (midzwaard) of aan weerszijden van een schip (zijzwaard) met als doel h...

Lees verder
2018
2021-09-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zwaard

zwaard - zelfstandig naamwoord 1. recht en plat scherp wapen om mee te steken ♢ de ridders vochten met zwaarden 1. het zwaard van Damocles [een voortdurend dreigend gevaar] 2. n...

Lees verder
2002
2021-09-21
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Zwaard

Het zwaard als afbeelding is een teken van gerechtigheid. Christus werd in de Middeleeuwen dikwijls afgebeeld met uit zijn mond komend een zwaard en een lelie, respectievelijk als symbool van gerechtigheid en barmhartigheid. zie ook: lelie.

2000
2021-09-21
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Zwaard

Een zwaard gaat door zijn ziel, hij voelt groot verdriet. Toen de pasgeboren Jezus naar de tempel werd gebracht, ontmoetten Maria en Jozef daar een oude man, Simeon. Hij was naar de tempel gekomen door de Heilige Geest, die hem had beloofd dat hij voor zijn dood de messias zou zien. Simeon zegende het gezin en zei tot Maria over haar kind: ‘Zie, de...

Lees verder
1992
2021-09-21
Symbolen

Hans Biedermann

zwaard

is noch als wapen, noch als symbool oeroud, omdat het vanzelfsprekend pas sinds de Bronstijd kon worden vervaardigd (houten ‘zwaardknotsen’, vervaardigd door Zuidamerikaanse bosindianen, zijn veeleer slagwapens dan echte zwaarden). Als een cherub met vurig of vlammend zwaard na de zondeval en de verdrijving van Adam en Eva de ingang van...

Lees verder
1981
2021-09-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

zwaard

1. een puntig stoot- en slagwapen met een lange, brede, aan beide zijden geslepen kling. Het werd, naar gelang van grootte, een- of tweehandig gebruikt; 2. sommige typen kleine zeilvaartuigen (binnenvaart) hebben midscheeps aan beide zijden een ovale plank die naar beneden draaibaar is. Als de zwaarden tijdens het zeilen neergelaten zijn, verhoogt...

Lees verder
1973
2021-09-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zwaard

o. (-en), 1. slagwapen met een rechte meestal tweezijdig geslepen kling, een dwarse pareerstang en een handgreep; (algemeen) een blank slagwapen(e): naar het grijpen, het laten beslissen, de zaak uitvechten; (fig.) het — der gerechtigheid, de wrekende hand; een streek te vuur en te verwoesten, er branden en moorden; het — van Damocles h...

Lees verder
1971
2021-09-21
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Zwaard

Zwaard - → Midzwaard, → Steekzwaard, → Zijzwaard.

1954
2021-09-21
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Zwaard

als zinnebeeld bij een bruiloft, dat de vrouw was in de macht van de man volgens de oud-Germaanse begrippen. Op de Synode van Appingedam van 1610 werd door enkele predikanten geklaagd, dat bij een bruiloft iemand voorafgaat met een bloot zwaard, waarmee hij driemaal in de kerkdeur slaat. Dit Damster gebruik staat al opgetekend in art. 22 van de ...

Lees verder
1952
2021-09-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zwaard

s.n., swurd (it).

1950
2021-09-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zwaard

o. (-en), 1. blank tweesnijdend wapen met een rechte kling (breder dan een degen) en een gevest zonder beugel, zowel om te houwen als om te steken: een ridder met zwaard en schild ; — in het dagel. leven alg. naam voor een blank slagwapen ; — (oneig.) naar het zwaard grijpen, het zwaard laten beslissen, de zaak uitvechten...

Lees verder
1916
2021-09-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zwaard

Zwaard - houten borden, draaibaar aan het boord opgehangen, aan. weerszijden van kleinere zeilvaartuigen, tegen het afdrijven bij het bij den wind zeilen. Alleen het z. aan de ligzijde wordt in het water neergelaten.

1898
2021-09-21
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Zwaard

Het begrip zwaard heeft 2 verschillende betekenissen: 1. zwaard - ZWAARD - 1. ZWAARD, o. (-en), zwoord, zie aldaar. 2. zwaard - ZWAARD, o. (-en), blank tweesnijdend wapen, breeder dan een degen en rechter dan een sabel, zoowel om te houwen als om te steken dienende: naar het zwaard grijpen; het zwaard laten beslissen, het met het zwaard uitvechten...

Lees verder
1870
2021-09-21
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zwaard

Zwaard (Het) is een blank wapen, bestemd tot houwen en steken, met een regten, breeden, veelal tweesnijdenden kling en een gevest zonder beugel. De Grieken bedienden zich zoowel van het korte Perzische zwaard als van het lange slagzwaard. De Romeinen hadden vóór den Tweeden Punischen Oorlog een kort, slechts aan ééne zijde snijdend zwaard zonder pu...

Lees verder