2019-10-21

Zwaard

Een zwaard is een, meestal langwerpig, wapen dat wordt gebruikt voor lijf-aan-lijf gevechten. Zwaarden worden al duizenden jaren door mensen gebruikt voor duels en strijd. Omdat er een grote diversiteit aan zwaarden is, zijn er geen vast maatstaven voor wat als zwaard geldt en wat niet. Hoewel zwaarden moeilijk zijn af te bakenen als categorie, zijn er een aantal kenmerken waaraan de meeste zwaarden voldoen. Over het algemeen is het een langwerpig wapen, bedoeld om mee te snijden of steken met e...

2019-10-21

Zwaard

Een zwaard gaat door zijn ziel, hij voelt groot verdriet. Toen de pasgeboren Jezus naar de tempel werd gebracht, ontmoetten Maria en Jozef daar een oude man, Simeon. Hij was naar de tempel gekomen door de Heilige Geest, die hem had beloofd dat hij voor zijn dood de messias zou zien. Simeon zegende het gezin en zei tot Maria over haar kind: ‘Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opda...

2019-10-21

Zwaard

Het zwaard als afbeelding is een teken van gerechtigheid. Christus werd in de Middeleeuwen dikwijls afgebeeld met uit zijn mond komend een zwaard en een lelie, respectievelijk als symbool van gerechtigheid en barmhartigheid. zie ook: lelie.

2019-10-21

zwaard

zwaard - zelfstandig naamwoord 1. recht en plat scherp wapen om mee te steken ♢ de ridders vochten met zwaarden 1. het zwaard van Damocles [een voortdurend dreigend gevaar] 2. naar het zwaard grijpen [gaan vechten] 3. iets te vuur en te zwaard bestrijden

2019-10-21

zwaard

zwaard - Zelfstandignaamwoord 1. een lang, scherp voorwerp, vaak van ijzer gemaakt, dat werd gebruikt als wapen; tegenwoordig heeft het eerder een symbolische waarde 2. (heraldiek) afbeelding van een zwaard op een blazoen 3. (scheepvaart) plaat midden in een schip (midzwaard) of aan weerszijden van een schip (zijzwaard) met als doel het verlijeren tegen te gaan Verwante begrippen schede

2019-10-21

Zwaard

Zwaard (Het) is een blank wapen, bestemd tot houwen en steken, met een regten, breeden, veelal tweesnijdenden kling en een gevest zonder beugel. De Grieken bedienden zich zoowel van het korte Perzische zwaard als van het lange slagzwaard. De Romeinen hadden vóór den Tweeden Punischen Oorlog een kort, slechts aan ééne zijde snijdend zwaard zonder punt (ensis), hetwelk zij vervolgens verwisselden met het Spaansche zwaard (gladius), dat voorzien was van eene punt. Onder de Keizers bezigde men h...

2019-10-21

Zwaard

Zwaard - houten borden, draaibaar aan het boord opgehangen, aan. weerszijden van kleinere zeilvaartuigen, tegen het afdrijven bij het bij den wind zeilen. Alleen het z. aan de ligzijde wordt in het water neergelaten.

2019-10-21

Zwaard

Zwaard - → Midzwaard, → Steekzwaard, → Zijzwaard.