2019-10-21

Zwaan

Een zwaan is een vrij grote watervogel, die over het algemeen wit tot crème van kleur is. Kenmerkend voor de vogel is de lange hals, waarmee ze makkelijk onder water naar voedsel kunnen zoeken. Qua uiterlijk is er behalve de grootte, geen verschil te zien tussen mannetjes- en de vrouwtjeszwanen. Het dieet van een zwaan bestaat voornamelijk uit vegetarisch voedsel. Zo eten ze waterplanten, die ze met hun lange nek onder de waterspiegel vandaan trekken, maar ook grazen zwanen dikwijls op weilande...

2019-10-21

Zwaan

Zwaan: bijnaam voor de speciaal door de Italiaanse fietsenfabrikant Pinarello ontwikkelde futuristische tijdritfiets van tourwinnaar Bjarne Riis. 'Zwaan' verwijst naar de sierlijke stroomlijning van het frame, die voor een goede aerodynamica en stabiliteit zorgt. De fiets werd echter eerst afgewezen door de technische commissie van de UCI omdat het framewerk het achterwiel voor een te groot gedeelte bedekte; Tour, 'Mister 60 Procent'.

2019-10-21

Zwaan

Zwaan (Cygnus L.) is de naam van een vogelengeslacht uit de orde der Tandsnaveligen (Lamellirostres) en uit de familie der Zwanen (Cygnidae Bp.). Het omvat groote vogels met een rank ligchaam, een zeer langen hals, een middelmatig grooten kop, een regten, overal even breeden snavel ter lengte van den kop en aan de punt eindigend met een ronden nagel, lage, dikke, ver naar achteren geplaatste beenen en groote zwemvliezen. Men vindt deze dieren in alle werelddeelen, vooral in het noorden, in meren...

2019-10-21

zwaan

zwaan - Zelfstandignaamwoord 1. (vogels) Cygnus sp. tot de eendvogels behorende watervogel met lange sierlijke hals

2019-10-21

zwaan

zwaan - zelfstandig naamwoord 1. grote witte (of zwarte) zwemvogel met lange hals ♢ sierlijk zwommen de zwanen voorbij Zelfstandig naamwoord: zwaan de zwaan de zwanen het zwaantje

2019-10-21

Zwaan

Zwaan - Cygnus olor, een zwanensoort ter lengte van 1.5 M., met geheel wit veerenkleed; alleen op kop en hals bevindt zich een geel waas ; snavel rood. Het vaderland is niet bekend; volgens sommigen is dit Denemarken, Zweden, N.-Duitschland en Azië op dezelfde hoogte, volgens anderen Midden-Azië. Daar zij echter als wintergasten ons land bezoeken, is de eerste meening waarschijnlijk de juiste. Is de stamvader van onzen tammen zwaan. Nestelt aan oevers van groote binnenwateren tusschen riet en...

2019-10-21

Zwaan

Watervogel in vorm van zoutvaatje.