2019-12-05

Zuurstof

Zuurstof is nodig voor elke verbranding. Lucht bestaat uit 21% uit zuurstof. Zonder zuurstof kunnen mensen en dieren niet leven.

2019-12-05

zuurstof

Reuk‑ en kleurloos gas in de buitenlucht. Dit gas wordt door gasuitwisseling (in de longen) in het bloed opgenomen. het bloed vervoert het naar alle weefsels en organen in het lichaam. Zuurstof is nodig voor de verbranding in je lichaam. Die verbranding vindt plaats in elke cel en gaat dag en nacht door. Daarbij komt energie vrij. Die wordt onder andere gebruikt voor het maken van bewegingen en het op 37 graden Celsius houden van je lichaamstemperatuur. Hoe meer je je inspant (fietsen tegen de...

2019-12-05

Zuurstof

Element dat in de vorm van een molecuul (O2) in de atmosfeer (21%) voorkomt en voor de levering van energie bij stofwisselingsreacties van levensbelang is voor organismen.

2019-12-05

zuurstof

zuurstof - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (element) een scheikundig element met symbool O en atoomnummer 8, en een bij kamertemperatuur kleurloos twee-atomig gas O2 en bij lage temperaturen een blauwige vloeistof De atmosfeer van de aarde bestaat gedeeltelijk uit zuurstof. Woordherkomst samenstelling van zuur en stof Synoniemen E948 Verwante begrippen lucht, aarde, ozon

2019-12-05

zuurstof

zuurstof - zelfstandig naamwoord uitspraak: zuur-stof 1. gas zonder reuk of kleur dat nodig is voor de ademhaling ♢ de duiker had een fles met zuurstof op zijn rug Zelfstandig naamwoord: zuur-stof de zuurstof

2019-12-05

Zuurstof

Zuurstof (oxygenium, O) vindt men in de dampkringslucht ten bedrage van 23,17%, opgelost in water, met waterstof verbonden tot water (11,0, ten bedrage van 88,89%), met vele andere elementen vereenigd in de aardkorst en in de bewerktuigde zelfstandigheden van planten en dieren. Ook wordt het onder den invloed van het zonnelicht door levende planten uitgewasemd. Om het te bekomen, verwarmt men kwikoxyde, mangaansuperoxyde of chloorzuur kalium, waarbij men dit laatste gevoegelijk met eene dergelij...

2019-12-05

ZUURSTOF

ZUURSTOF, v. (scheik.) kleur-, reuk- en smakeloos gas dat zelf niet brandt, doch de verbranding zeer bevordert; voor de ademhaling van menschen, dieren en planten is zij onontbeerlijk; met waterstof verbonden vormt zij water; in de dampkringslucht komt zij voor ruim 30% gewichtsdeelen voor; vele belangrijke processen in de natuur berusten op verbindingen met de zuurstof.

2019-12-05

Zuurstof

Zuurstof - scheikundig element, symbool O, atoomgewicht bij definitie gesteld op 16. Van de buitenste aardkorst bestaat een groot deel uit zuurstof; volgens een schatting van Clarke kan dit tot op een diepte van 18 K.M. gesteld worden op 50 %. De lucht bevat 21, het water 89 gewichts % van dit element, terwijl de silicaten, carbonaten en tal van andere zouten, die de vaste aardkorst voor een groot deel vormen, voor een groote hoeveelheid zuurstof bevatten. Spectroscopisch heeft men z. in de zon...

2019-12-05

zuurstof

zuurstof - Niet-metalen chemisch element (O). Het is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, het meest voorkomende element in de aardkorst; de belangrijkste samenstelling met zuurstof is water.

2019-12-05

Zuurstof

(Oxygenium — symbool O). Dit gasvormige element wordt terecht „levenslucht” genoemd, want zonder zuurstof zou er op aarde geen leven zijn. Het gas komt in vrijen toestand voor in den dampkring; het vormt 21% van de lucht, die wij inademen. Gebonden aan waterstof (H2O) maakt het 90% uit van het gewicht van het water in de oceanen, rivieren en beken. Verder komt het gebonden voor in de meeste mineralen, zuren, loogsoorten, zouten en koolstofverbindingen. Ook ons lichaam is voor...

2019-12-05

Zuurstof

is het bestanddeel van de dampkringslucht, hetwelk de ademhaling en de verbranding mogelijk maakt. Het is uit scheikundig oogpunt een element, teeken O (Gr. oxygenium = zuurvormer), atoomgewicht 16,000 (volgens definitie), rangnummer 8; kookpunt -183° C, smeltpunt -218,4° C; in gasvormigen toestand bestaat het molecuul uit twee atomen, O2. Behalve van de edele gassen zijn van alle elementen verbindingen met z. bekend, de ➝ oxyden; vgl. ➝ Water. Z. maakt van de toegankelijke aardkorst...