Wat is de betekenis van zuur-base-evenwicht?

1974
2021-10-16
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

zuur-base-evenwicht

willen levensprocessen goed verlopen dan moet de zuurgraad van cellen, weefselvloeistof en bloed weinig veranderen. De waterstofionenconcentratie (pH) moet ongeveer constant blijven. Bloedplasma heeft een pH van ±7,3 ±7,4. Middelen om dit evenwicht te handhaven zijn: het bufferend vermogen van eiwitten, natriumbicarbonaat en primaire...

Lees verder
1973
2021-10-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zuur-base-evenwicht

o. (-en), 1. elk scheikundig evenwicht dat kan bestaan bij de reactie tussen zuren en basen in de ruimste betekenis; m.n. wordt bedoeld de situatie in buffermengsels; 2. (ook: zuurbase-balans), (fysiologie) het evenwicht van de bloedbuffers die de lichaamsvloeistof op pH = 7,4 moeten houden (e). (e) Het zuur-base-evenwicht is vooral belangrijk vo...

Lees verder