Wat is de betekenis van zulk?

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zulk

zulk - Aanwijzend voornaamwoord 1. zodanig, dit soort: bij ontelbare begrippen en meervouden. Zulk weer kan alleen maar het gevolg van het broeikaseffect zijn. Zulke taal kun je beter niet in zijn bijzijn gebruiken. ...

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zulk

zulk - voornaamwoord 1. van die soort of in die mate ♢ ze hebben daar zulke lekkere koffie dat ik er graag kom Voornaamwoord: zulk

2024-07-22
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

zulk

Gevolgd door een znw. in ’t enk., ook in de verb. zulk een: zo’n. (In de verb. zulk + bnw. + znw. ook als bijw. op te vatten). - Zie verder de Opm. Boeren slachtten hun beesten in het geniep. Af en toe mocht ik zulke sluikslachting meemaken, JANS/VAN LOOY 1972, 14. Die avond heb ik gezworen nooit meer zulke stomme...

2024-07-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zulk

pron., sok.

2024-07-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zulk

I. aanw. vnw., zodanig, dusdanig: zulke woorden; zulk een huis ; zulk brood ; — (spr.) zulke heren, zulke knechts. zo heer, zo knecht; in of op zulke wateren vangt men zulke vissen ; dat zijn er de natuurlijke gevolgen van ; II. bw. om een zekere hoge graad te kennen te geven : het is zulk mooi weer ; het zijn zulke lieve mensen.

2024-07-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zulk

bijv. aanw. vnw. (zodanig): wat kost zulk een ring, zo een? ik kan zulk brood niet eten.

Wil je toegang tot alle 15 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zulk

aanw. vrnw. [zo + lijk] 1. dusdanig, zo : wat kost – een das? –e schoenen kan ik niet gebruiken; hij schreef –e romans als men er toen graag las; er zijn –e ogenblikken die veel leed doen vergeten; je vindt –e mensen, die altijd morren. →: vijver, water. 2. ter aanduiding van een zekere graad : het is – afgr...