Wat is de betekenis van Zuiverende selectie?

2018
2022-09-26
Nico M. van Straalen

Em. Professor of Animal Ecology

Zuiverende selectie

Evolutionair proces waardoor schadelijke allelen uit de populatie verwijderd worden Natuurlijke selectie, het klassieke evolutieprincipe van Charles Darwin, kan twee kanten op werken: voordelige fenotypes (mits ze een erfelijke basis hebben) nemen in frequentie toe, terwijl nadelige fenotypes uit de populatie verwijderd worden. Het eerste proces wo...

Lees verder