Wat is de betekenis van zoveel?

2019
2022-07-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zoveel

zoveel - Onbepaald hoofdtelwoord 1. een bepaalde hoeveelheid Hij gooide zoveel als 15 gram magnesium bij het mengsel. 2. een onbepaald, bekend of bekend geacht aantal Ik moest nog tweehonderd euro zoveel betalen. 3. die bepaalde grote hoeveelhe...

Lees verder
2018
2022-07-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zoveel

zoveel - bijwoord, telwoord uitspraak: zo-veel 1. die hoeveelheid ♢ ik heb nog nooit zoveel gegeten 1. zoals zo velen [zoals veel andere mensen] 2. drie euro zovee...

Lees verder
1973
2022-07-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zoveel

(het accent wisselt), I. onbepaald hoofdtelw., een onbepaald, bekend of bekend geacht getal of bedrag; (gemeenz.) idem —, een (groot) bedrag aan geld; II. onbepaald vnw., voor (nog) — niet, ik doe het volstrekt niet; — geef ik er niet om, het kan mij niet veel schelen; — is zeker, dat ten minste is zeker; III. bw., &mdash...

Lees verder
1952
2022-07-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zoveel

num., safolle

1950
2022-07-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zoveel

[het accent wisselt], I. onbep. hoofdtelwoord, gebruikt wanneer het nauwkeurige getal of aantal er niet toe doet of niet bekend is : hij krijgt zoveel; ook met herhaling van het eerste lid : zoen zoveel; vooral ter aanduiding van een aantal eenheden van lagere rang: eenendertig gulden zoveel; honderd en zoveel gulden...

Lees verder
1937
2022-07-07
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zoveel

zovele mensen; zoveel te beter, des te beter; ik heb zoveel gewerkt, zeer veel; dat scheelt altijd zoveel, is altijd iets; dat scheelt zoveel, is een groot onderscheid; zoveel is zeker, dat is zeker; de boot van zes uren zoveel, zes uur en minuten; ik geef er niet zoveel om, niets; zoveel geef ik er niet om, het kan me niet veel schelen; ik ben er...

Lees verder