Synoniemen van Zout

2019-10-21

Zout

Zout is een kleine witte stof, die goed oplosbaar is in water en wordt gebruikt om voedingsmiddelen op smaak te brengen. Een andere naam voor keukenzout is natriumchloride. Natrium, een mineraal in zout, is erg belangrijk voor het menselijk lichaam. Natrium regelt het vochtbalans in het menselijke lichaam. Dit zorgt voor een goede werking van spier- en zenuwcellen. Zout is daarom een belangrijk voedingsmiddel. Voor volwassenen is het advies om niet meer dan 6 gram zout op een dag te consumeren....

2019-10-21

Zout

Het zout der aarde, de bron van kracht en bezieling voor anderen. Zout was in bijbelse tijden niet alleen van levensbelang als conserverend middel maar ook als levensmiddel op zich; bovendien had het een belangrijke rol in bepaalde offerhandelingen. Het was bijzonder kostbaar. Wanneer Jezus zijn discipelen ‘het zout der aarde’ noemt in Matteüs 5:13 (NBG-vertaling), dan benadrukt hij hun belang voor andere mensen. In de NBV luidt het betreffende vers: ‘Jullie zijn het zout van de aarde. Ma...

2019-10-21

zout

zout - Zelfstandignaamwoord 1. alledaagse naam voor keukenzout bedoeld (natriumchloride) Kunt u het zout even doorgeven? 2. (scheikunde) een verbinding die bestaat uit een metaal en een zuurrest Salmiak is een zout van ammonia en zoutzuur. 3. één van de vier smaak|smaken zout - Bijvoeglijk naamwoord 1. zout bevattend of zout smakend zout - Werkwoord 1. enk...

2019-10-21

Zout

1. da’s dik van -e, da’s in orde, voor elkaar. Ook wel de soep is van zoute ‘dat is geregeld; de zaak is voor elkaar’. Bargoense uitdr. uit het begin van deze eeuw. Meermaals voorkomende in het werk van de Rotterdamse volksschrijver Willem van Iependaal. Toen we nog een hortje in de boom gezete hadde, vonde we ’t maar beter om terug te gaan naar de wei en daar te wachte tot de soep van zoute was. (Willem van Iependaal: Polletje Piekhaar, 1935) 2. op de-e dot gaan, slanguitdr. voor ‘...

2019-10-21

zout

Versterkt het effect van tannine.

2019-10-21

zout

a. Culinair ‘keukenzout’ bedoeld b. Smaakaanduiding: niet zoet c. LO-zout (matriumarm zout) ​

2019-10-21

Zout

Zout was tot in de 19e eeuw het enige middel om levensmiddelen te conserveren. Tot ver in de Middeleeuwen werd zout nog gewonnen in veenafgravingen aan de Hollandse en Zeeuwse kuststreek. Omstreeks 1500 werd dit verboden. Het zout moest nu van elders komen. Voortaan werd het gewonnen door het verdampen van zeewater in zoutpannen. De belangrijkste lagen toen in Frankrijk, tegenover het eiland Oléron. Van hier werd het zout in A. aangevoerd op het Damrak bij de Zoutsteeg*. Zout diende ook ter con...

2019-10-21

zout

zout - zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord 1. kleine witte korreltjes die de smaak van het eten versterken ♢ er moet wat zout bij de aardappels 1. hij verdient het zout in de pap niet [verdient bijna niets] 2. iets met een korreltje zout nemen [het niet te letterlijk opvatten]<...

2019-10-21

Zout

Zout of keukenzout (chloornatrium, NaCl) is de naam van eene scheikundige verbinding, die in 100 deelen 39,34 deelen natrium en 60,66 deelen chloor bevat. Hoewel wij hierover in het artikel Keukenzout reeds hebben gesproken, meenen wij er het volgende ter aanvulling te moeten bijvoegen: Het zout ontstaat, wanneer natrium in chloor verbrandt of wanneer koolzuur natrium (soda) met zoutzuur (chloorwaterstof) wordt vermengd. Zout kristalliseert in watervrije teerlingen, die een weinig moederloog bev...

2019-10-21

Zout

Zout - noemt men een chemische verbinding, die ontstaat door in een zuur de als ion afsplitsbare waterstof te vervangen door metalen of groepen van elementen, die evenals de metalen positieve ionen kunnen vormen. Ook kan men een z. beschouwen als een base, waarin de hydroxylgroep door een zuurion is vervangen. Is alle waterstof, resp. alle hydroxyl, vervangen, dan noemt men het zout normaal; is slechts een deel van de waterstof door een metaal vervangen, dan heeft men te doen met een zuur zout;...

2019-10-21

Zout

Zout - Bouvy, L. J. M. Zout-en zoutwinning, f 0.10. Amsterdam. Uitgever Mij. „Vivat”. — Mitteilungen über d. österr Salzmonopol im J. Hrsg. v. k. k. Finanzminist. Wien, Hofu. Staatsdr. M 6.—. — Rocke, P., Ein Vorschlag zur Salzgewinng. und d. Salzhandels im deutschen Reiche. Denkschrift. Hannover, Gëhmannsche Buchdr. M 4.—.

2019-10-21

Zout

zie Brak.

2019-10-21

zout

zout - Elke stof die het resultaat is van de combinatie van negatieve ionen van zuren en meestal metaalionen. Gebruik 'keukenzout' voor natriumchloride of NaCl.

2019-10-21

Zout

is een scheikundig zeer uitgebreid begrip. In engere betekenis onderscheidt men keukenzout en landbouwzouten, welke laatste tot de kunstmest behoren. Alle mensen, alle levende wezens zelfs, gebruiken zout, zonder hetwelk dierlijk leven niet mogelijk is. Naar verluidt, gebruiken de Ova Herero’s in Zuid Afrika, evenmin als hun runderen, zout, maar waarschijnlijk is dit een gevolg van de zware nevels, die uit zee opstijgen en zoutdelen bevatten, waarvan deze mensen „profiteren”.Zo...

2019-10-21

Zout

Onmisbaar in de bolletjes. — (atties): Onmisbaar in uw bolletje.