Wat is de betekenis van Zorgzaamheid?

1952
2022-12-09
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zorgzaamheid

s., soarchsumens.

1950
2022-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

1933
2022-12-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zorgzaamheid

of zorgvuldigheid tegenover zijn plichten en verantwoordelijkheden hoort tot het wijs beleid (de → voorzichtigheid of prudentia), dat heel ons doen en laten regelen moet en wordt gedragen door de bereidwilligheid tot het goede. Ook de zorgzame behartiging van de tijdelijke belangen is Christenplicht, in zoover ook daar verantwoordelijkheden li...

Lees verder