Wat is de betekenis van Zorgverzekeringswet (ZVW)?

2018
2021-01-19
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW). Zie ook: Zorgverzekering

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten