Wat is de betekenis van Zorgverzekeringswet?

2016
2021-03-08
Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet, afgekort Zvw, maakt deel uit van het Nederlandse verzorgingsstelsel. In navolging van de Zvw is vastgesteld dat iedere Nederlander verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten en dat zorgverzekeraars iedereen die een aanvraag voor een basisverzekering doet, moeten accepteren. In 2006 werd de Zorgverzekeringswet aangenom...

Lees verder