Wat is de betekenis van Zonder aanzien des persoons?

1982
2022-12-04
De Tale Kanaans

J. van Delden

zonder aanzien des persoons

onpartijdig, zonder bij de beoordeling van een persoon acht te slaan op rang, stand, rijkdom, leeftijd, voorliefde of afkeer.

1977
2022-12-04
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Zonder aanzien des persoons

zonder de stand, de rijkdom, de ouderdom enz. van de betrokken persoon in aanmerking te nemen. Deze uitdr. is van bijbelse oorsprong; men vindt haar Rom. 2:11: „Want daar is geen aanneming des persoons bij God”. Vgl. 2 Kron. 19:7; Spreuken 24:23; enz. Fr. sans faire acception de personne; Hd. ohne Ansehen der Person; Eng. without respec...

Lees verder
1925
2022-12-04
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Zonder aanzien des persoons

D.i. zonder te letten op den stand, de geboorte, den rijkdom, den ouderdom, enz. van den persoon. Deze uitdrukking is van bijbelschen oorsprong; men vindt haar Rom. 2:11: Want daer en is geen aenneminge des persoons by Godt. Vgl. hiermede Spreuken, 24, 23; 2 Kron. 19:7; Deut 10:17; Sewel, 20: Zonder aanzien van personen,...

Lees verder
1902
2022-12-04
Stoet

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

Zonder aanzien des persoons

zonder de stand, de rijkdom, de ouderdom enz. van de betrokken persoon in aanmerking te nemen. Deze uitdr. is van bijbelse oorsprong; men vindt haar Rom. 2:11: „Want daar is geen aanneming des persoons bij God”. Vgl. 2 Kron. 19:7; Spreuken 24:23; enz. Fr. sans faire acception de personne; Hd. ohne Ansehen der Person; Eng. without respec...

Lees verder