2020-02-27

Zoeken

Zoekt en gij zult vinden, aansporing die zegt dat als men iets gedreven genoeg najaagt, men het ook krijgt. Wie zoekt, zal vinden, uitspraak met dezelfde inhoud. ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’, zo spreekt Jezus in Matteüs 7:7-8, ‘Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden’ (NBG-vertaling). Zoekt en gij zult vinden is letterlijk uit deze passage overgenomen. Het spreekwoord...

2020-02-27

Zoeken

Zoeken is het proberen te vinden van een voorwerp, situatie, beschrijving of oplossing. Een voorwaarde om te kunnen zoeken is dat men het gezochte niet meteen bij de hand heeft. Zoeken is dus alleen mogelijk wanneer men het gezochte niet na één blik of gedachte gevonden heeft, dus wanneer de zoekende persoon het concept kwijt is of nog moet bedenken (in het geval van een oplossing). Men kan zowel concrete als abstracte concepten kwijt zijn en dus moeten zoeken. Voorbeelden van concrete concept...

2020-02-27

zoeken

zoeken - Het systematisch onderzoeken van records in een bestand of een collectie met als doel het opsporen van bepaalde gegevens of records.

2020-02-27

zoeken

zoeken - onregelmatig werkwoord uitspraak: zoe-ken 1. proberen het of hem te vinden ♢ ik ben mijn armband kwijt, ik heb overal gezocht 1. overal iets achter zoeken [achterdochtig zijn] 2. wat heb je hier te zoeken? [wat doe je hier] 3. naar wo...

2020-02-27

zoeken

zoeken - Werkwoord 1. (ov) proberen te vinden Heb je wel goed genoeg gezocht? 2. (verouderd), (formeel) ~ te pogen, proberen, trachten De ziel is door Christus gevonden zoals de Sulammitische door de Herder gevonden werd, 8:5. Die appelboom stelt hier de Adamietische sfeer voor. In die staat heeft Christus de liefde van de ziel opgewekt. In die sfeer is Christus geboren. Hij heeft vlees en bloed aa...

2020-02-27

Zoeken

Zoeken - 'een tegenstander gaan zoeken': een ontsnapte tegenstander gaan terughalen. Fr. aller chercher un concurrent.

2020-02-27

ZOEKEN

ZOEKEN, (zocht, heeft gezocht), trachten te vinden (iets dat verloren is): naar een sleutel zoeken; — ik heb mij gek gezocht naar dat boek, ik wist niet meer waar ik zoeken moest; — zoek en gij zult vinden, of die zoekt, die vindt, met vlijt en inspanning bereikt men zijn doel; — kruiden zoeken, opzoeken, lezen; — fouten in een opstel zoeken, opsporen; — ik zoek mijn broeder; — zoo iem. is met een lantaarntje te zoeken, vindt men haast nergens; geld zoekt geld, zie GELD; — naar zij...

2020-02-27

zoeken

('zoekən) (zocht, heeft gezocht) 1. (wat verloren is) trachten te vinden: (naar) zijn hoed ; wie zoekt, die vindt; zoek, zoek, herhaalde hij tegen zijn hond. Gez. dat had ik achter, bij hem niet gezocht, daartoe had ik hem niet in staat geacht; dat is ver gezocht, dat is van verre, met de haren erbij gehaald; ik heb mij (half)gek gezocht, ik wist niet meer waar te zoeken; zoekt en gij zult verkrijgen, vinden, door vlijt en inspanning ontdekt men veel. → geld, gezocht, haar, knorf, k...