Wat is de betekenis van Zoeken?

2021
2022-05-19
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Zoeken

Zoeken is het proberen te vinden van een voorwerp, situatie, beschrijving of oplossing. Een voorwaarde om te kunnen zoeken is dat men het gezochte niet meteen bij de hand heeft. Zoeken is dus alleen mogelijk wanneer men het gezochte niet na één blik of gedachte gevonden heeft, dus wanneer de zoekende persoon het concept kwijt is of nog moet bedenke...

Lees verder
2019
2022-05-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zoeken

zoeken - Werkwoord 1. (ov) proberen te vinden Heb je wel goed genoeg gezocht? 2. (verouderd), (formeel) ~ te pogen, proberen, trachten De ziel is door Christus gevonden zoals de Sulammitische door de Herder gevonden werd, 8:5. Die appelboom stelt hier de...

Lees verder
2018
2022-05-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zoeken

zoeken - onregelmatig werkwoord uitspraak: zoe-ken 1. proberen het of hem te vinden ♢ ik ben mijn armband kwijt, ik heb overal gezocht 1. overal iets achter zoeken [achterdochtig zijn] ...

Lees verder
2017
2022-05-19
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Zoeken

Zoeken - 'een tegenstander gaan zoeken': een ontsnapte tegenstander gaan terughalen. Fr. aller chercher un concurrent.

2000
2022-05-19
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

Zoeken

Zoekt en gij zult vinden, aansporing die zegt dat als men iets gedreven genoeg najaagt, men het ook krijgt. Wie zoekt, zal vinden, uitspraak met dezelfde inhoud. ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’, zo spreekt Jezus in Matteüs 7:7-8, ‘Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en...

Lees verder
1990
2022-05-19
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

zoeken

zoeken - Het systematisch onderzoeken van records in een bestand of een collectie met als doel het opsporen van bepaalde gegevens of records.

1973
2022-05-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zoeken

(zocht, heeft gezocht), 1. trachten te vinden (m.n. iets dat verloren is) of te bereiken: naar een sleutel —; ik heb mij gek gezocht naar dat boek, (spr.) zoekt en gij zult vinden, of die zoekt, die vindt (Matt.7,8), met vlijt en inspanning bereikt men zijn doel; je moet ze —, er zijn er niet zo veel: zo iemand is met een lantaarntje te...

Lees verder
1952
2022-05-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zoeken

v., sykje, siikje, socht, socht; strootjes(van vogels bij het nestmaken), striekesykje, -smite, -tôgje, -toaije.

1950
2022-05-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zoeken

(zocht, heeft gezocht), 1. moeite doen om —, trachten te vinden (inz. iets dat verloren is) of te bereiken : naar een sleutel zoeken; ik zoek mijn broeder;ik heb mij gek gezocht naar dat boek, ik heb in alle hoeken en gaten gekeken; — (spr.) zoekt en gij zult vinden, of die zoekt, die vindt...

Lees verder
1937
2022-05-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

zoeken

onr. w.w., zocht, h. gezocht (1 trachten te vinden [wat verloren is]; 2 trachten te krijgen; naar iets streven; 3 elke gelegenheid aangrijpen om iem. onaangenaam te zijn): 1. naar een boek zoeken; ik zoek mijn sleutels; 2. een betrekking, een dienst zoeken; eigen voordeel beogen; werk zoeken; ruzie willen hebben; iem. zoeken te bedriegen, beproeven...

Lees verder
1898
2022-05-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZOEKEN

ZOEKEN, (zocht, heeft gezocht), trachten te vinden (iets dat verloren is): naar een sleutel zoeken; — ik heb mij gek gezocht naar dat boek, ik wist niet meer waar ik zoeken moest; — zoek en gij zult vinden, of die zoekt, die vindt, met vlijt en inspanning bereikt men zijn doel; — kruiden zoeken, opzoeken, lezen; — fouten...

Lees verder