Wat is de betekenis van zitting?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zitting

zitting - Zelfstandignaamwoord 1. het gevoerde deel van een stoel waarop men zit Deze zitting moet opnieuw gestoffeerd worden. 2. de tijd dat een raad of ander lichaam werkzaam bijeen is De koningin opende de zitting van het parlement. 3. ~...

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zitting

zitting - zelfstandig naamwoord uitspraak: zit-ting 1. gedeelte van een stoel of voertuig waar je zitvlak op rust ♢ de zitting van deze stoel is kapot 2. vergadering van een bestuur, college of rechtbank ...

Lees verder
1998
2021-01-17
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

zitting

Gedeelte van een parentoernooi, doorgaans bestaande uit verscheidene ronden.

1981
2021-01-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

zitting

de reeks van vergaderingen gedurende een jaar, wel te onderscheiden van de zittingsperiode.

1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zitting

v. (-en), 1. deel van een stoel enz. waarop het lichaam rust bij het zitten; m.n. met gedachte aan het bekleedsel van dit deel: die is van fluweel; 2. lid zijn: — hebben (in), als lid deel uitmaken van; — nemen, toetreden tot een bestuur, commissie; — houden, vergaderd zijn; 3. vergadering van een publiek lichaam: de — open...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zitting

v. (-en), 1. deel van een stoel enz. waarop het lichaam rust bij het zitten : de zitting is stuk ; — vaak in ’t bijz. met gedachte aan het bekleedsel van dit deel: die zitting is van fluweel, van trijp ; — secreetbril; 2.cirkelvormig onderdeel in de klepkast van een stoommacliine waarop de klep nauwkeurig past; 3....

Lees verder
1933
2021-01-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zitting

(constr. techn.). Deze vormt het meestal cirkelvormige onderdeel in de klepkast van een stoommachine, waarop of waarin de klep, nauwkeurig ingeslepen, past.

1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zitting

Zitting - vergadering. Bij de Staten-Generaal onderscheidt men echter vergaderingen en zittingen. De eerste zijn de afzonderlijke bijeenkomsten ; de z. omvat de geheele periode, dat de Kamers tot bijeenkomen bevoegd zijn. De zittingen worden in vereenigde vergadering der beide Kamers door den Koning of door een Commissie van Zijnentwege geopend. Zi...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZITTING

ZITTING, v. (-en), vergadering, bijeenkomst: zitting houden, vergaderd zijn; — zitting nemen, voor het eerst eene vergadering als lid bijwonen; — zitting met gesloten deuren; geheime zitting, comité generaal; — tijdperk van de opening tot de sluiting eener (inz. wetgevende) vergadering: deze zitting der Staten-Generaal wa...

Lees verder