Wat is de betekenis van zinnebeeld?

2023-06-03
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zinnebeeld

zinnebeeld - Zelfstandignaamwoord 1. een concrete figuur waarmee een abstract begrip zoals een natie, een ideaal, een gevoel enz. wordt verbeeld Een duif is het zinnebeeld van "de vrede". Synoniemen embleem, personificatie, symbool Verwante begrippen blazoen, embleem, herke...

Lees verder

Direct toegang tot alle 10 resultaten over zinnebeeld?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-03
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Zinnebeeld

zie Symbool.

2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zinnebeeld

o. (-en), zinnelijk waarneembaar voorwerp dat het beeld is van iets anders ; voorwerp waardoor iets geestelijks of iets algemeens wordt aangeduid, symbool : de leer der zinnebeelden ; de duif is het zinnebeeld der onschuldige liefde; het anker is het zinnebeeld der hoop.

2023-06-03
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zinnebeeld

o. zinnebeelden (zinnelijk waarneembaar teken of voorwerp, dat iets geestelijks, iets abstracts uitbeeldt): het anker is het zinnebeeld der hoop; zie symbool, symbolisch.

2023-06-03
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zinnebeeld

→ Symbool.

2023-06-03
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zinnebeeld

('zinnə) o. (-en) zinnelijk waarneembaar voorwerp dat een idee, iets abstrakts uitbeeldt: het anker is het der hoop, de duif dat der onschuld. Syn. symbool.

2023-06-03
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zinnebeeld

o. (-en), voorwerp waardoor iets geestelijks of iets algemeens wordt aangeduid; allegorie of symbool.

2023-06-03
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ZINNEBEELD

ZINNEBEELD, o. (-en), (in ’t algem.) ieder voorwerp hetwelk op eene zinnelijke wijze een ander, daarvan verschillend, hetzij zinnelijk of geestelijk voorwerp aanduidt of voorstelt; (in bep. zin) een zinnelijk of door een beeld voorgesteld voorwerp waardoor iets geestelijks of iets algemeens wordt aangeduid, symbool: de leer der zinnebeelden; de dui...

Lees verder
2023-06-03
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Zinnebeeld

Zinnebeeld noemt men een door onze zintuigen waar te nemen voorwerp of handeling, hetwelk ons aan een ander voorwerp of aangelegenheid doet denken. Zoo is bijv. de duif een zinnebeeld der onschuld, de palm of de olijftak een zinnebeeld van den vrede, de doop een zinnebeeld van reiniging enz. Vooral de oude Egyptenaren maakten in hun hieroglyphensch...

Lees verder
2023-06-03
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Zinnebeeld

Zinnebeeld, o. (-en), aanschouwelijke voorstelling van iets niet werkelijks, figuur, symbool, allegorie; attribuut, devies. *-IG, bn. en bijw. (-er, -st), niet werkelijk. *-ELIJK, bijw. bij wijze van zinnebeeld. *...LIJK, bn. en bijw. (-er, -st), onder het bereik der zinnen vallende; wulpsch, wellustig; gevoelig. -HEID, v. gmv. waarneembaarheid d...

Lees verder