Wat is de betekenis van Zilvervloot?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Zilvervloot

(19e eeuw) (sch.) grote som geld: 'De zilvervloot is binnen': gezegd wanneer men een grote som geld ontvangt. • Hij liep te lachen over de straat en keek voortdurend in zijn portemonnaie, waarin zeker een goede gift was terechtgekomen. Nu schoten de twee anderen weer op hem af. Zijn gezicht betrok, hij fronste de wenkbrauwen en klemde de lippe...

2024-07-20
Sparen

Begrippen over sparen omschreven

Zilvervloot

De zilvervloot is een spaarregeling voor kinderen onder de 18 jaar. Ieder jaar ontvangt men een variabele rente over het gespaarde bedrag. Daarnaast wordt er premie ontvangen wanneer het saldo tot de 18e verjaardag niet opgenomen wordt. Deze premie bedraagt 1% per gespaard jaar met een maximum van 10%. Bij een zilvervlootrekening kan er jaarlijks m...

2024-07-20
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Zilvervloot

Zilvervloot, vloot die in de 16e-18e eeuw vanuit Spaans-Amerika, maar ook wel uit Azië, jaarlijks goud, zilver, edelstenen en andere kostbaarheden naar Spanje vervoerde. Bekend is de zilvervloot die de Nederlandse admiraal Piet → Hein in opdracht van de wic op 8.9.1628 bij de noordkust van Cuba in de Baai van Matanzas buitmaakte. De buit was bijna...

2024-07-20
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

zilvervloot

naam voor de Spaanse schepen die van Mexico uit om de drie jaar schatten naar Spanje vervoerden. Een van deze vloten werd in 1628 door Piet Hein in de baai van Matanzas (Cuba) overmeesterd. Uit de opbrengst kon Frederik Hendrik het beleg van Den Bosch tot een goed einde brengen.

2024-07-20
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Zilvervloot

vloot die in de 16e —18e eeuw vanuit Spaans Amerika, maar ook wel uit Azië. jaarlijks goud. zilver, edelstenen en andere kostbaarheden naar Spanje vervoerde. Bekend is de zilvervloot die de Ned. admiraal Piet Hein in opdracht van de WIC 8.9.1628 bij de noordkust van Cuba in de Baai van Matanzas buitmaakte. De buit was bijna f 12 mln. waa...

2024-07-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zilvervloot

v. (...vloten), (gesch.) vloot die voorheen jaarlijks uit Spaans-Amerika naar Spanje zeilde en goud en zilver, benevens edelgesteenten en andere kostbaarheden van daar derwaarts overbracht; in ’t bijz. die welke op 9 Sept. 1628 door Piet Hein bij Cuba werd buit gemaakt.

2024-07-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Zilvervloot

Spaanse vloot, door Piet Heyn in 1628 veroverd in de baai van Matanzas (Cuba) . Waarde 15 millioen gld.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZILVERVLOOT

noemde men de vloot, die ten tijde van de Spaanse heerschappij in Zuid-Amerika jaarlijks de opbrengst van de Amerikaanse mijnen en andere kostbaarheden, benevens vaak artikelen uit Azië (via de veiliger Stille Oceaan) naar Spanje overbracht. Om deze vloten te bemachtigen, was reeds vele malen door de Westindische Compagnie een oorlogsvloot uit...