Wat is de betekenis van Ziektewet?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ziektewet

ziektewet - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering geeft als er geen loondoorbetalingsverplichting meer is 2. (juridisch) (geschiedenis) een voormalige Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering gaf vanaf het moment dat ze ziek werden Woordherkom...

Lees verder
2018
2021-05-11
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Ziektewet

De ziektewet biedt zieke werknemers een uitkering als zij geen werkgever meer hebben die hun loon moet doorbetalen. Toelichting Ziek is iemand die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om zijn arbeid te verrichten.

2015
2021-05-11
Paul Lammerts

Jurist bij DossierMeester. ZW en WIA Wingman.

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een in 1929 in werking getreden werknemersverzekering. Destijds gaf de ZW een half jaar recht op 80% van het dagloon na een wachttijd van twee dagen. Inmiddels is de Ziektewet in vele opzichten veranderd: In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd de hoogte van de uitkering verlaagd naar...

Lees verder
1981
2021-05-11
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Ziektewet

wet die de ziekteverzekering van de werknemers regelt. Doel van deze wet is de werknemers te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte (hiermee gelijkgesteld worden zwangerschap en bevalling), ongeval of invaliditeit. Verzekerden hebben recht op een ziekengeld van 80% van het dagloon gedurende een jaar...

Lees verder
1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Ziektewet

Ned. wet van 5.6.1913 Stb. 204, regelend de verzekering van werknemers tegen de geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, ook als de ongeschiktheid een gevolg is van een ongeval. Met ziekte worden gelijkgesteld een gebrek, zwangerschap en bevalling (→zwangerschapsuitkering). Het is een werknemersverzekering, uitgevoerd door...

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ziektewet

wet van 24 Juni 1929 (S. 329), gewijzigd bij wet van 29 Dec. 1934 (S. 724), in werking 1 Juli 1935. tot verplichte verzekering van werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte. De verzekering geldt in het algemeen voor alle arbeiders in dienst ener onderneming, alsmede voor arbeiders (niet voor ambtenaren) in dienst van een publiekrechte...

Lees verder
1933
2021-05-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ziektewet

In Nederland kwam onder het bewind van minister Talma in 1913 de Ziektewet tot stand. Zij trad echter eerst, nadat in 1929 belangrijke wijzigingen waren aangebracht, op 1 Maart 1930 in werking (herzien 1934). De oorzaak van deze vertraging lag vnl. hierin: het ideaal van Talma was de uitvoering uitsluitend in handen te leggen van Raden van Arbeid;...

Lees verder