2019-10-22

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een in 1929 in werking getreden werknemersverzekering. Destijds gaf de ZW een half jaar recht op 80% van het dagloon na een wachttijd van twee dagen. Inmiddels is de Ziektewet in vele opzichten veranderd: In 1947 werd de uitkeringsduur verlengd van 26 naar 52 weken. In 1985 en 1986 werd de hoogte van de uitkering verlaagd naar 75% respectievelijk 70%, dit om de ZW-kosten te drukken. In 2004 vond er een majeure wijziging plaats: De wachttijd in de zin van de Wet WIA werd verl...

2019-10-22

Ziektewet

De ziektewet biedt zieke werknemers een uitkering als zij geen werkgever meer hebben die hun loon moet doorbetalen. Toelichting Ziek is iemand die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om zijn arbeid te verrichten.

2019-10-22

ziektewet

ziektewet - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) een Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering geeft als er geen loondoorbetalingsverplichting meer is 2. (juridisch) (geschiedenis) een voormalige Nederlandse wet die zieke werknemers een recht op een uitkering gaf vanaf het moment dat ze ziek werden Woordherkomst samenstelling van ziekte en wet Synoniemen [1] ZW (afkorting) Verwante begrippen ziektewetmaatregel, ziektewetplan, ziektewetp...