Wat is de betekenis van ziekteverzuimpercentage?

2018
2021-05-11
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Toelichting Ziekteverzuimpercentage inclusief verzuim langer dan één jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Met ingang van 1 december 2001 valt...

Lees verder