Wat is de betekenis van Ziekteverzuimpercentage VJG (rijksoverheid)?

2018
2021-04-20
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Ziekteverzuimpercentage VJG (rijksoverheid)

het ziekteverzuim overheid, inclusief verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. (Hierbij een verwijzing naar het begrip ziekteverzuim overheid). Toelichting Voortschrijdende jaargemiddelden worden elk kwartaal opnieuw berekend door aan de verslagperiode een nieuw kwartaal toe te voegen en het oudste kwartaal weg t...

Lees verder