Wat is de betekenis van Ziekteverzuimpercentage (particuliere bedrijven)?

2018
2021-04-17
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Ziekteverzuimpercentage (particuliere bedrijven)

Dit is het aantal door ziekte verzuimde dagen, in procenten van het totaal aantal beschikbare dagen van de werknemers van particuliere bedrijven in het kwartaal. Toelichting Met ingang van 1 januari 2002 valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid en Zorg. Alleen ziekte als gevolg van...

Lees verder