Wat is de betekenis van Ziekteverzuim overheid?

2018
2021-04-17
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Ziekteverzuim overheid

Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekends) gedeeld door de personeelsomvang vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen. Toelichting Bij parttimers wordt het aantal verzuimde kalenderdagen vermenigvuldigd met de deeltijdfactor. De personeelsomvang wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten (fte). Het ziekteverzuimpercentage heeft betrek...

Lees verder