Wat is de betekenis van ziekte?

2021
2021-04-14
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Ziekte

Ziekte is datgene wat de oorzaak is van het feit dat iemand ziek is. Het is de afwezigheid van gezondheid, een storing van één of meer van de organen. Er zijn heel veel soorten ziekten, variërend van onschuldige aandoeningen tot ernstige en levensbedreigende aandoeningen. Voorbeelden van minder ernstig tot zeer ernstig zijn: verkoudheid, longontste...

Lees verder
2019
2021-04-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

ziekte

ziekte - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch): een gezondheidsprobleem Deze ziekte is goed te genezen. ziekte - Werkwoord 1. enkelvoud verleden tijd van zieken ♢Ik ziekte ♢Jij ziekte ...

Lees verder
2018
2021-04-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ziekte

ziekte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ziek-te 1. het lichamelijk niet in orde zijn ♢ de dokters weten niet wat de oorzaak is van zijn ziekte 1. een gezonde ziekte [zwangerschap] ...

Lees verder
2014
2021-04-14
Birgit Govers

Master student at Radboud Universiteit Nijmegen

Ziekte

In de Nederlandse taal kunnen aan het woord 'ziek' verschillende betekenissen worden gegeven: dit maakt het Nederlandse woord 'ziek' een beperkt begrip. De betekenis van 'ziek zijn' is beter te begrijpen wanneer je naar de Engelse taal kijkt. In het Engels zijn er 3 verschillende woorden voor 'ziek zijn': disease, illness en sickness. Je kunt het b...

Lees verder
2014
2021-04-14
Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

Markus van Alphen

Ziekte

Ziekte - een toestand waarin de (geestelijke) gezondheid is verstoord.

2010
2021-04-14
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

ziekte

Dat iets in je lichaam of in je geest niet goed werkt. Hierdoor wordt je gezondheid vroeg of laat minder. Het woord ‘ziekte’ heeft twee meervoudsvormen: ‘ziektes’ (spreektaal) en ‘ziekten’ (schrijftaal). Dit boek is geschreven, niet gesproken. Toch gebruiken wij hier overal de spreektaalvorm, met een ‘-s’. Dat leest plezieriger voor veel mensen....

Lees verder
1998
2021-04-14
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Ziekte

zie ook Engelse ziekte: 1. als de-, erg, ontzettend. Informele uitdr., gebruikt ter intensivering. Vgl. als de nete(n); als depieten. De kapitein knijpt ’em voor die brigges as de ziekte. (A.M. de Jong: Frank van Wezels roemruchte jaren, 1928) Marlous is natuurlijk niet zo dom om de eerlijke dekschalen in de krant van Lex te verpakken, want die g...

Lees verder
1997
2021-04-14
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

ziekte

In de 16de en 17de eeuw kwam de verwensing krijg de razende ziekte! voor. De letterlijke betekenis van die ziekte was ‘krankzinnigheid’. Met de verwensing drukte men woede, minachting en verontwaardiging uit. Wellicht was de betekenis zoveel als ‘barst, rot op’. Andere verwensingen, die wij in De Hunnen [1983]...

Lees verder
1990
2021-04-14
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

ziekte

ziekte - Een toestand van slechte gezondheid, het hebben van een ziekte, aandoening of ander slecht functioneren van de geest of het lichaam.

1981
2021-04-14
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Ziekte

is de toestand waarin het lichaam geraakt, wanneer het reageert op van buiten komende nadelige invloeden. Door zelfwerkzame regelmechanismen kan het lichaam de schadelijke invloeden afweren, neutraliseren en onschadelijk maken (zie Afweermechanismen). Bloedstolling, genezing van wonden, ontsteking zijn dergelijke processen. Via het genezingsproces...

Lees verder
1973
2021-04-14
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ziekte

v. (-n, -s), 1. morbus, verstoring van de normale fysiologische functies van het organisme (e); 2. elk van de bijzondere vormen waarin het ziekzijn zich voordoet: een besmettelijke een — onder de leden hebben; (pregn.) de —, de pest, nog wel in de grove verwensing krijg de -, ook in de bijw. uitdr. als de —, verschrikkelijk; 3....

Lees verder
1955
2021-04-14
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ZIEKTE

is een proces, waardoor het bestaan van de mens in meerdere of mindere mate bedreigd wordt. Door het woord „proces” wordt aangegeven, dat in de ziekte krachten aan het werk zijn, welke een dynamisch karakter aan het gebeuren geven, zulks in tegenstelling tot de „kwaal”,welke van een stationnair op één hoogte bl...

Lees verder
1954
2021-04-14
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Ziekte

morbus, een proces, waarbij het functionele evenwicht van lichaam en/of geest verstoord is en waarbij lichaam en geest er naar streven dit evenwicht te herstellen of een nieuw evenwicht tot stand te brengen. vgl. gebrek.

1954
2021-04-14
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

Ziekte

teisterde vroeger herhaaldelijk de Stad. Daaarbij tot in de 17e eeuw de zo zeer gevreesde pest. Doch ook in later tijd kwamen erge ziektejaren voor. Zo in 1672 1773 doden, in 1673 1804, in 1779 1395, in 1780 ruim duizend, in 1781 1543. Maar het ergst was de Groninger Ziekte van 1826 met 2844 slachtoffers.In 1832 verscheen de cholera; die kwa...

Lees verder
1952
2021-04-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ziekte

s., sykt(m)e, sjocht(m)e; rondgaande —, jacht, omgong; korte, niet ernstige —, hurrel.

1950
2021-04-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ziekte

v. (-n), 1. toestand van ziek-zijn: tijdens zijn ziekte ; in geval van ziekte ; 2. elk der bijzondere vormen waarin het ziek-zijn zich voordoet: een besmettelijke, ongeneeslijke, dodelijke ziekte; een ziekte onder de leden hebben;vallende ziekte, epilepsie; — Engelse ziekte, zie Engels ; — (p...

Lees verder
1933
2021-04-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ziekte

Iedere afwijking in het regelmatig beloop der levensuitingen is een ziekte,hetzij de afwijking meer plotseling (acuut) optreedt, hetzij ze een meer slepend (chronisch) verloop heeft. Oogenschijnlijk moge een ziekte zich voordoen als beperkt tot één orgaan, dit is inderdaad slechts schijn; in feite grijpt iedere plaatselijk begonnen af...

Lees verder
1916
2021-04-14
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ziekte

Ziekte - een afwijking in den bouw of van de gewone physiologische verrichtingen van één of meer organen. Men kan de ziekten op verschillende wijzen indeelen. Ten eerste onderscheidt men van oudsher chirurgische ziekten, welke uitwendige hulp en mechanische middelen vereischen, en inwendige ziekten, welke door inwendige middelen moeten genezen word...

Lees verder
1898
2021-04-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZIEKTE

ZIEKTE, v. (-n), het ziek zijn: besmettelijke, ongeneeslijke, doodelijke ziekte; eene ziekte onder de leden hebben; landziekte, volkziekte, epidemie; vallende ziekte, epilepsie; Engelsche ziekte, zie Engelsch; — ziekte van het vee, van planten.

Lees verder
1870
2021-04-14
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ziekte

Ziekte (morbus en in het Grieksch nosos of pathos) is volgens het gewone spraakgebruik het tegendeel van gezondheid. Het is moeijelijk van ziekte eene wetenschappelijke bepaling te geven, die haar geheele wezen omvat, — in de eerste plaats, omdat men bij de verschijnselen des levens niet altijd eene naauwkeurige grenslijn kan trekken tusschen den g...

Lees verder