Wat is de betekenis van Ziekte van Alzheimer?

2024-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

ziekte van Alzheimer

hersenziekte. hersenziekte die begint met vergeetachtigheid en die verder wordt gekenmerkt door een voortschrijdende achteruitgang van de cognitieve functies (dementie), doordat eiwitten neerslaan in de hersenen, waardoor de communicatie tussen zenuwcellen belemmerd wordt; meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte van Alzheimer is ee...

2024-05-21
Bas Vreugdenhil

Student Medicine at Radboud University Nijmegen

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door in eerste instantie geheugenstoornissen en in een later stadium ook stoornissen in andere cognitieve functies. De meeste patiënten met dementie vallen onder dit ziektebeeld. De ziekte van Alzheimer is vernoemd naar de Duitse psychiater Alois Alzheimer, die in 1901 deze ziekte voor he...

2024-05-21
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Ziekte van Alzheimer

Hersenaandoening, dementie, waarbij een vroege en een late variant wordt onderscheiden. Bij de ziekte van Alzheimer gaat de achteruitgang geleidelijk, waarbij het korte termijn geheugen als eerste tekort schiet. Later treden meer stoornissen op, m.n. in de zelfredzaamheid.

2024-05-21
Woordenboek van medische eponiemen

T.Beijer en C.G.L.Apeldoorn (1998)

ziekte van Alzheimer

een vorm van dementie waarbij verdikte neurofibrillen, de zogenoemde Alzheimer-fibrillen, kenmerkend zijn. Alois Alzheimer (1864-1915), geboren te Breslau, behaalde in 1888 zijn artsdiploma. Na een assistentschap van twee jaar aan het stedelijk krankzinnigengesticht in Frankfurt am Main kreeg hij een plaats als assistent bij de bekende Duitse psyc...

2024-05-21
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)