Wat is de betekenis van Ziek — krank — onwel — ongesteld?

2024-06-18
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Ziek — krank — onwel — ongesteld

Wanneer iemand niet gezond is, zal men hem alleen wanneer deze toestand van blijvenden aard is ongezond noemen. In dit geval is er nog geen bepaald lijden op den voorgrond getreden. Geschiedt dit, dan is ziek hiervoor de algemeene en tevens de sterkste uitdrukking. Ook van afzonderlijke deelen van het lichaam en van dieren en planten wordt het geze...