2020-01-22

zichzelf

zichzelf - voornaamwoord uitspraak: zich-zelf 1. wederkerend, derde persoon enkelvoud ♢ hij ziet zichzelf in de spiegel 1. tot zichzelf komen [weer rustig worden] 2. op zich(zelf) vind ik het best [los van al het andere] 3. in zichzelf praten<...

2020-01-22

zichzelf

zichzelf - Wederkerend voornaamwoord 1. derde persoon enkelvoud en meervoud, versterkte vorm van zich Hij bekeek zichzelf in de spiegel. 2. tweede persoon enkelvoud en meervoud beleefdheidsvorm, versterkte vorm van zich Heeft u zichzelf wel eens in de spiegel bekeken? Woordherkomst samenstelling van zich en zelf

2017-03-27

zichzelf opblazen

zichzelf opblazen: de benen niet meer rond krijgen als gevolg van de geleverde inspanningen, bijvoorbeeld een zware demarrage; ontploffen.

2017-03-27

zichzelf tegenkomen

zichzelf tegenkomen: tegen de grenzen van het eigen kunnen stuiten; na een overmoedige aanval zonder krachten vallen; zo hard koersen dat men kapotzit, dat men tegen de eigen limieten aanbotst.

2017-05-25

opblazen: zichzelf

Instorten, bezwijken door vermoeidheid; de pedalen niet meer rond krijgen; zichzelf te veel belasten waardoor het lichaam het niet langer aankan. Het meest dramatische voorbeeld is dat van Tom Simpson tijdens de beklimming van de Mont Ventoux in 1969. Syn.: blokkeren, de lucht invliegen. Frans: faire exploser la chaudière. Engels: to blow up. Als kopman kan men ook zijn manschappen opblazen door te lang een hoog tempo aan te houden. De frustraties moesten er af, maar ik reed op een tamelijk rot...

2017-08-03

tegenkomen, zichzelf -

SP - (geestelijk) uitgeput zijn, aan het eind van zijn weerstandsvermogen zijn, syn. dood zitten, de man met de hamer tegenkomen.

2019-06-08

zichzelf opwindend horloge

zichzelf opwindend horloge - Wordt gebruikt voor horloges die zichzelf opwinden, bijvoorbeeld doordat bewegingen van de drager rotors laten draaien, hefboompjes met gewichtjes laten kantelen, door het openen en sluiten van het kastje, of door een elektromotortje.

2019-06-08

zichzelf opwindende klokken

zichzelf opwindende klokken - Klokken die zichzelf automatisch opwinden met een systeemvan hefbomen met gewichten of met elektromotortjes.

2018-08-17

spelen; met zichzelf -

Masturberen; zichzelf bevredigen. Een allusie op de stimulatie met de hand. Heestermans (1977) citeert Porno-poes (1975). Eveneens in het Engels: ‘to play with oneself’; (gezegd van vrouwen:) ‘to caress oneself’; ‘to do oneself’; ‘to make love to oneself’. De meeste eufemismen voor masturbatie hebben een positieve of neutrale ondertoon. Ze houden geen veroordeling in maar zijn vaak louter beschrijvend. Zie bijvoorbeeld: de hand* aan zichzelf slaan; met de handwagen* rijden; roeie...

2018-08-17

worstelen: met zichzelf -

Masturberen*. Schertsende uitdrukking, vermeld door o.a. Van Dale.

2018-08-17

kort: zichzelf te - doen

Betekent letterlijk ‘zich benadelen’ maar eufemistisch ook: ‘zelfmoord plegen’. Reeds aangetroffen in de werken van de zeventiende-eeuwse auteur D. Sprankhuisen en in de gedichten van R Langendijk (achttiende eeuw). Eind 1999 ook nog in Vlaanderen gehoord. Een synoniem is: zichzelf iets aandoen*.

2017-03-27

zichzelf de nek af rijden

zichzelf de nek af rijden: zichzelf kapot rijden, zo hard rijden dat men niet meer kan; kapotzitten.

2013-05-20

Zichzelf in de vingers snijden

Zichzelf in de vingers snijden is een spreekwoord dat gebruikt wordt als iemand zichzelf onbedoeld benadeelt. "Toen het bedrijf die opdracht aannam, sneden de medewerkers zichzelf in de vingers." Het betekent dat het bedrijf denkt een goede deal te hebben gemaakt, maar dat het uiteindelijk nadelig uitpakt voor het bedrijf, zonder dat de medewerkers het weten. Het gezegde heeft nauw verband met het spreekwoord 'zijn vingers branden'. Wanneer iemand zijn vingers brandt, voelt diegene zich bedroge...

2020-01-09

Goede waar prijst zichzelf

voor goede waar hoeft geen reclame gemaakt te worden omdat het zich vanzelf verkoopt

2017-03-29

Het kwaad straft zichzelf

Een misdaad keert zich altijd weer tegen de dader.

2018-08-17

hand; de - aan zichzelf slaan

(1) versluierende uitdrukking voor masturberen*. Er spreekt geen moraliserende toon uit. Er wordt alleen een handeling beschreven. De uitdrukking kan zowel op vrouwen als op mannen slaan. Kunst & Schutte vermelden ook ‘de hand aan elkaar slaan’: elkaar betasten tot wederzijdse bevrediging. Vondsten ontsproten aan een wel erg creatieve geest zijn: ‘met de handkar* rijden’ en ‘van de handewerkersvriendenkring”’. Moeders vragen hun zoontjes soms om ‘niet met zichzelf te spelen...

2017-03-29

Een vette gans bedruipt zichzelf

Rijke mensen hebben geen hulp van anderen nodig.

2017-06-21

Tegenkomen

zichzelf- een hevige mentale inzinking doormaken, doordat men veel te snel de grenzen van zijn mogelijkheden of krachten heeft bereikt. Deze informele uitdr. wordt sinds het begin van de jaren tachtig in de mond genomen door vnl. sportlui. Een meer algemene bet. is die van ‘tegen je eigen grenzen aanlopen; met wezenlijke aspecten van jezelf geconfronteerd worden’. In marineslang heeft dit wederkerend werkwoord nog een andere bet.: Je komt jezelf nog wel tegen ‘je krijgt er heus wel spijt v...

2017-05-30

in se

(Latijn, letterlijk 'in zich') op zichzelf genomen; op zichzelf beschouwd; an sich; in wezen; in zichzelf; in principe; in beginsel; goedbeschouwd; welbeschouwd; van personen ook: van nature

2018-02-19

Onaneren

zichzelf bevredigen Vraag honderd mensen wat onaneren eigenlijk betekent en negentig van hen geven het verkeerde antwoord. Volgens het bijbelverhaal was Onan de tweede zoon van Juda en Sua, een Kanaänitische vrouw. Toen de oudste zoon van Juda kinderloos was gestorven, kreeg Onan opdracht met de weduwe van zijn broer te trouwen. 'Maar Onan wist', aldus de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951), 'dat het nakroost hem niet zou toebehoren, daarom, zo vaak hij tot de vrouw van zijn...