Wat is de betekenis van Zeven tegen Thebe?

2017
2022-05-21
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Zeven tegen Thebe

Zeven tegen Thebe - Polyneikes, zoon van Oidipous, probeerde met behulp van zes prinsen uit Argos en Aitolië, zijn rechten op de troon van Thebe te heroveren (zie Hypsipylè). De Zeven, die tegen Thebe oprukten, waren Tydeus, Kapaneus, Eteoklos, Hippomedon, Amphiaraos, Adrastos en Polyneikes. Zie Aischylos.

1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Zeven tegen Thebe

in de Griekse mythologie zeven helden (o.a. Adrastos, Amfiaraos. Kapaneus, Tydeus en Polyneikes), die tegen Thebe optrokken om de verdreven Polyneikes terug te brengen op de troon van zijn vader Oidipous. Alleen Adrastos overleefde de bestorming; tien jaar later ondernam hij met de -→Epigonen een tweede tocht, die wel slaagde.

Lees verder
1961
2022-05-21
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

ZEVEN TEGEN THEBE

Toen Polynices door zijn broer Eteocles uit Thebe verjaagd was, organiseerde Adrastus, bij wie de vluchteling onderdak had gevonden, een krijgstocht van zeven Griekse helden tegen Thebe, de stad met de zeven poorten, teneinde Polycines weer in zijn rechten te herstellen. Alle helden sneuvelden, behalve Adrastus. Zie Polynices, Eteocles. Adrastus

Lees verder
1950
2022-05-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Zeven tegen thebe

sage waarover een verloren gegaan Gr. epos heeft bestaan en die later behandeld is door Aeschylus, Euripides en Statius. De door hun vader vervloekte zoons van Oedipus (Eteocles en Polynices) strijden om de macht; Polynices moet vluchten en zoekt hulp bij Adrastus, koning van Argus, die hem zijn dochter tot vrouw geeft. Onder Adrastus’ leidin...

Lees verder
1933
2022-05-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zeven tegen Thebe

in de reeds door Homerus gekende, Oud-Grieksche sage de zeven helden, die na den dood van Oedipus onder leiding van Adrastus van Argos het zevenpoortige Thebe tevergeefs aanvielen. Het waren: Adrastus, Polynices, Tydeus, Capaneus, Hippomedon, Amphiaraus en Parthenopaeus. De sage is behandeld door Aeschylus in een bewaard drama, waarin Eteocles, de...

Lees verder
1916
2022-05-21
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zeven tegen thebe

Zeven tegen thebe - in de mythische geschiedenis van Griekenland de zeven helden : Adrastus, Polynices, Tydeus, Amphiaraüs, Capaneus, Hippomedon en Parthenopaeus, die aan den tocht tegen Thebe deel namen, daartoe opgeroepen door Polynices, omdat diens broeder Eteocles hem van de regeering, die zij te zamen na den dood van hun vader Oedipus hadden a...

Lees verder
1869
2022-05-21
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Zeven tegen Thebe

de Zeven Vorsten met name Polynices, Adrastns, Tedeus, Amphiaraus, Hippomedon, Parthenopeus, Capaneus. Zie ETEOCLES, ADRASTUS, POLYNICES, enz.; zie ook EPIGONEN.