Wat is de betekenis van Zeus?

2017
2021-08-02
Grieks-Romeinse Oudheid

XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Zeus

Zeus - Belangrijkste godheid bij de Grieken (Iupiter bij de Romeinen) Hij was reeds de grote hemelgod bij de Indogermanen. Terwijl de verschillende Griekse stammen het gebied van de latere Griekse wereld binnentrokken, werd Zeus van lieverlee geïdentificeerd met de lokale, belangrijkste godheid en zo ontstonden een reeks van godenparen, waarvan Zeu...

Lees verder
2017
2021-08-02
Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Zeus

De oppergod Zeus (Jupiter bij de Romeinen) was een zoon van de Titanen Kronos en Rheia. Omdat aan Kronos was voorspeld dat een van zijn kinderen hem van zijn heerschappij zou beroven, verslond hij hen na hun geboorte. Alleen Zeus ontsnapte aan dit lot. Toen hij groot was bemachtigde hij een middel om zijn vader de andere kinderen uit te laten brake...

Lees verder
2017
2021-08-02
Van Alexander tot Zeus

Door Eric Moormann & Wilfried Uitterhoeve

Zeus

Zeus (Lat. iupiter) is de zoon van Kronos en Rheia. Hem alleen wist zijn moeder verborgen te houden voor Kronos. Hij groeide op op de berg Ida (Kreta), onder de hoede van de nimfen en de Koureten. Deze laatsten, halfgoden uit Euboia en Aitolië, dansten en maakten lawaai opdat het geschrei van de baby niet te horen zou zijn. Het kind werd gevoed doo...

Lees verder
2004
2021-08-02
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Zeus

Griekse oppergod, getrouwd met Hera, door de Romeinen Jupiter genoemd. Attributen: arend, bliksemschicht, scepter. Zeus wordt tevens afgebeeld in de vele andere gedaantes die hij aannam, zoals een stier of een zwaan.

1997
2021-08-02
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Zeus

Zeus is een Amerikaanse hop met een aangenaam en geurig aroma, met een hoge opbrengst en als bitterhop, maar ook wel als aromahop te gebruiken. Werd oorspronkelijk geteeld in de staat Washington en is waarschijnlijk van afgeleid van Northern brewer. Tegenwoordig wordt het verbouwd in o.a. Slovenië en Amerika.

Lees verder
1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Zeus

[Gr. zuis], bij de Oude Grieken de vader der goden; bij de Romeinen Jupiter geheten.

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Zeus

[<lndogermaans, stralen], oppergod in het oude Griekenland; in de mythologie jongste zoon van Kronos en Rhea. Daar Kronos zijn kinderen verslond, verborg Rhea Zeus vlak na zijn geboorte op Kreta, waar hij werd verzorgd door Amaltheia en de Kureten. Volwassen geworden, bevrijdde Zeus zijn broers en zusters, onttroonde met hun hulp Kronos en verde...

Lees verder
1961
2021-08-02
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

ZEUS

De hoogste god der Grieken, vader van goden en mensen, heerser over het heelal. De naam Zeus (= stralende), evenals die van Iupiter (= stralende vader), wijst op een verwantschap met de verering van het heldere uitspansel. Geheel de natuur en al haar verschijnselen waren aan Zeus onderworpen. Hij verzamelde de wolken en dreef ze uiteen, regen en sn...

Lees verder
1955
2021-08-02
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Zeus

Griekse oppergod = Jupiter

1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zeus

opperste der Griekse goden, in de mythologie de jongste zoon van Cronus (zie ald.) en Rhea (vand. Kroni'des of Kroni'oon), geboren op Creta (vgl. Amalthea). Hij is in de Ilias de ,,wolkenverzamelaar” en doet regen, sneeuw en hagel neerdalen ; hij slingert de bliksems en doet de donder rollen ; wanneer hij zijn s...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Zeus

(Gr. myth.), oppergod der Grieken, god van de hemel, licht- en bliksemgod. Zoon van Kronos en Rhea. Geboren op de berg Ida op Kreta, gevoed door de geit Amalthea. Zetelde op de Olympus. Had bij Dodóna in Epeiros een oeroud orakel, waar uit het ruisen van de aan Z. gewijde eik de toekomst voorspeld werd. Bij de Rom. Jupiter genaamd.

Lees verder
1948
2021-08-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Zeus

(Gr.) m. Griekse oppergod, Jupiter.

1939
2021-08-02
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Zeus

Dictator der góden.

1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zeus

i/d Grieksche myth. de oppergod, god v/d hemel, den bliksem en het licht, b/d Rom. Jupiter, Vader v. vele góden en godinnen. Zetelde o/d → Olympus.

Lees verder
1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zeus

(Gr. myth.), zoon van Cronus en Rhea. Geboren op den berg Ida op Creta, door de geit Amalthea gevoed. Met zijn broeders Neptunus en Plutus deelt hij de wereldheerschappij. Beroemd is het door Phidias vervaardigde beeld van Zeus, in den Zeustempel te Olympia, waarvan Elische munten de voorstelling hebben bewaard. Beroemde tempels van Zeus waren beh...

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Zeus

is de Griekse oppergod, zoon van Kronos, kleinzoon van Uranus, (zie: Titanen), die na geweldigen strijd een nieuwe wereldorde stichtte. Zeus beheerste toen het geheel en met name hemel en aarde. Zijn broer Poseidon heerste op het water en zijn broeder Hades in de onderwereld. Zijn vrouw was Hera. Later kregen Zeus’ kinderen ook een aandeel i...

Lees verder
1916
2021-08-02
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zeus

Zeus - in de Grieksche mythologie de opperste god, zoon van Kronos en Rhea, echtgenoot van Hera, is de verpersoonlijking van den hemel, de vorst en de vader der goden, de beheerscher der menschen en de beschikker van alles wat op de wereld voorvalt. Zijn macht werd door niets of niemand beperkt, alleen door het noodlot (fatum). Hij troonde in den a...

Lees verder
1910
2021-08-02
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Zeus

Zeus - Ζεύς, Jupiter zoon van Cronus en Rhea (Κρονίδης, Κρονίων, Saturnius), de hoogste god der Grieken, beheerscher van het heelal. Van zijne oorspronkelijke beteekenis als natuurgod getuigden in lateren tijd nog de wijze, waarop hij te Dodōna, op Creta, in Arc...

Lees verder
1870
2021-08-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Zeus

zie Jupiter.