Wat is de betekenis van zenuwstelsel?

2024-05-24
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-24
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-24
Klankschaal ABC

Geert Verbeke (2000)

zenuwstelsel

Terwijl het sympathisch gedeelte reageert op spanningen en stress zorgt het para-sympathische gedeelte voor onthaasting en vertraging van lichaamsfuncties om die terug in balans te brengen. Klankschalen, aangeslagen in een rustig ritme hebben een postieve invloed op het para-sympatisch systeem.

2024-05-24
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zenuwstelsel

zenuwstelsel - Zelfstandignaamwoord 1. (anatomie) het gehele zenuwsysteem Woordherkomst samenstelling van zenuw en stelsel

2024-05-24
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zenuwstelsel

zenuwstelsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ze-nuw-stel-sel 1. geheel van zenuwen en zenuwdraden in je lichaam ♢ MS is een ziekte van het zenuwstelsel Zelfstandig naamwoord: ze-nuw-stel-sel het zenuwstelsel...

2024-05-24
Dokterswoordenboek

Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt (2010)

zenuwstelsel

Geheel van zenuwweefsel en zenuwbanen in het lichaam. Dokters delen het zenuwstelsel in een centraal zenuwstelsel (‘czs’: hersenen en ruggenmerg) en een perifeer zenuwstelsel (‘pzs’: alle door het lichaam verlopende zenuwen) in. Een andere verdeling is die tussen het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel en het animale zenuwstelsel. Het autonome zenu...

2024-05-24
Nederlands Logopedisch Lexicon

L.J.M. Bogaert (2007)

Zenuwstelsel

(o.), het geheel van organen en onderdelen ervan, die motorische en sensibele stimuli geleiden en verwerken; animale ~, syn. animalium; het motorische, sensorische en sensibele zenuwstelsel, namelijk het gedeelte van het zenuwstelsel dat de willekeurige spieren verzorgt; autonome ~, syn. vegetatief zenuwstelsel; het gedeelte van het zenuwstelsel d...

2024-05-24
Sport en beweging

Margreet Weide (2006)

Zenuwstelsel

Het hele samenstel van in het lichaam aanwezige zenuwcellen (neuronen). De plaats waar sprake is van een functioneel contact tussen zenuwcellen, noemen we een synaps. In een synaps treffen we neurotransmitters aan: chemische stoffen die de overdracht van prikkels tussen de cellen onderling regelen.We kunnen het zenuwstelsel als volgt indelen: 1. c...

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-24
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

zenuwstelsel

zenuwstelsel - Zeer complex en hooggespecialiseerd systeem van elektrisch actieve cellen, de neuronen, die prikkels coderen in en geleiden als elektrische pulsen. Het komt voor bij alle meercellige dieren, sponzen uitgezonderd en is vooral bij de vertebraten goed ontwikkeld. Het coördineert en organiseert gedrag door informatie uit het uit- en inwe...