Wat is de betekenis van zelfverwerkelijking?

2022
2023-02-06
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Zelfverwerkelijking

Zelfverwerkelijking of zelf-actualisatie is het streven naar de hoogst mogelijke vervulling van het eigen potentieel. In de westerse wereld is "zelfverwerkelijking" vooral populair geworden onder invloed van de psychoanalyse, de humanistische psychologie en de groeiende bekendheid met oosterse religies en de tradities uit de westerse esot...

Lees verder
2007
2023-02-06
Lexicon van de Ethiek

Verklarend lexicon van de meest gebruikte begrippen uit de hedendaagse ethiek.

Zelfverwerkelijking

Voor de klassieke Griekse filosofen was zelfverwerkelijking een concept dat paste binnen een teleologische opvatting van de kosmos. De hele werkelijkheid streeft naar zijn natuurlijke bestemming. Voor de mens, het ‘tussenwezen’ (Aristoteles), dat zowel aan het dierlijke als aan het goddelijke participeert, betekent dit dat hij het beste in zichzelf...

Lees verder
1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)