Wat is de betekenis van Zelfverwerkelijking?

2024-05-24
Jules Grandgagnage

Schrijver op Ensie

Zelfverwerkelijking

Zelfverwerkelijking of zelf-actualisatie is het streven naar de hoogst mogelijke vervulling van het eigen potentieel. In de westerse wereld is "zelfverwerkelijking" vooral populair geworden onder invloed van de psychoanalyse, de humanistische psychologie en de groeiende bekendheid met oosterse religies en de tradities uit de westerse esot...

2024-05-24
Lexicon van de Ethiek

Jean Pierre Wils (2007)

Zelfverwerkelijking

Voor de klassieke Griekse filosofen was zelfverwerkelijking een concept dat paste binnen een teleologische opvatting van de kosmos. De hele werkelijkheid streeft naar zijn natuurlijke bestemming. Voor de mens, het ‘tussenwezen’ (Aristoteles), dat zowel aan het dierlijke als aan het goddelijke participeert, betekent dit dat hij het beste in zichzelf...

2024-05-24
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)