2019-11-18

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) een woord dat een ding, een zaak of een toestand aanduidt, in sommige talen voorafgegaan door een lidwoord. Synoniemen [1] nomen, substantief, substantivum Verwante begrippen [1] zelfstandig-naamwoordsvorm, bepaald zelfstandig naamwoord, onbepaald zelfstandig naamwoord

2019-11-18

Zelfstandig naamwoord

Zelfstandige naamwoorden (of: substantieven) zijn woorden die een 'zelfstandigheid' aanduiden. Het kan hierbij gaan om personen, zaken, eigenschappen, gebeurtenissen, gevoelens enzovoort. Zelfstandige naamwoorden kunnen worden gecombineerd met een aanwijzend voornaamwoord die/dat. De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen bovendien van 'getal' veranderen. Uitzonderingen zijn zelfstandige naamwoorden (zoals fruit, vee, politie) die alleen een enkelvoudsvorm hebben en zelfstandige naamwoorden (zoa...

2019-11-18

zelfstandig naamwoord

Een woord dat een ding of een concept weergeeft.

2019-11-18

zelfstandig naamwoord

zelfstandig naamwoord - Woorden of lexicale eenheden die worden gebruikt als naam of aanduiding van een persoon, plaats of ding.