Synoniemen van zelfstandig

2020-01-26

zelfstandig

Werkloos. Sollicitanten wordt meestal aangeraden om in hun curriculum vitae de periodes waarin ze werkloos waren te omschrijven als ‘zelfstandig’ (de Volkskrant, 25-09-1993).

2020-01-26

ZELFSTANDIG

ZELFSTANDIG, bn. bw. (-er, -st), wezenlijk, op zichzelf staande, onafhankelijk: zelfstandig oordeelen, optreden; zelfstandig handelen, bij zijne handelingen vrij zijn van den invloed van andere personen; een zelfstandig bestaan hebben, in eigen behoeften kunnen voorzien; — (spraakk.) zelfstandig naamwoord, een der tien rededeelen van eene taal; zelfstandig werkwoord, het werkwoord wezen of zijn wanneer het niet als hulpwerkwoord gebezigd is.

2020-01-26

zelfstandig

zelfstandig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: zelf-stan-dig 1. niet van iemand of iets afhankelijk ♢ hij gaat alleen naar school, hij is erg zelfstandig 1. zelfstandig wonen [niet meer bij je ouders] 2. een zelfstandig beroep [niet bij een baas]

 • 2020-01-26

  Zelfstandig

  zie Onafhankelijk.

  2020-01-26

  zelfstandig

  zelfstandig - Bijvoeglijk naamwoord 1. op zichzelf staand Wees toch eens een beetje zelfstandiger! Woordherkomst Samenstellende afleiding van zelf en stand met het achtervoegsel -ig Antoniemen onzelfstandig Verwante begrippen onafhankelijk

  2019-06-08

  zelfstandig naamwoord

  zelfstandig naamwoord - Woorden of lexicale eenheden die worden gebruikt als naam of aanduiding van een persoon, plaats of ding.

  2017-01-12

  zelfstandig leren

  Leren door zelfstandig of samen met andere leerlingen iets te doen. Niet te verwarren met zelfstandig werken. Leerlingen zijn al van jongs af aan in staat om zelf nieuwe leerstof in zich op te nemen en te verwerken, zij hoeven niet alles door een leerkracht uitgelegd te krijgen. Ook samen met klasgenoten kunnen leerlingen ingewikkelde rekenproblemen oplossen en daarvan leren. Dat is stimulerend en motiverend. Zelfstandig en samenwerkend leren zijn essentiële onderdelen van het leren in de toeko...

  2016-12-31

  Economisch zelfstandig

  Economisch zelfstandig is een situatie waarbij het persoonlijke inkomen uit arbeid of eigen onderneming hoger is dan de bijstandsuitkering voor een alleenstaande Toelichting Economische zelfstandigheid is een begrip dat beleidsmatig verbonden is met het bestaansminimum: iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto inkomen uit arbeid en eigen onderneming op of boven de drempelwaarde ligt van de beleidsnorm voor het individuele inkomensminimum. Die drempelwaarde is g...

  2017-12-05

  Zelfstandig bestuursorgaan

  Een zelfstandig bestuursorgaan is een bestuursorgaan van de centrale overheid dat bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag is bekleed, en dat niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister.

  2017-05-10

  zelfstandig ondernemen

  Het drijven van een onderneming voor eigen rekening en risico.

  2020-01-08

  Zelfstandig naamwoord

  of substantivum noemt men in de grammatica de woorden die een zelfstandigheid aanduiden, hetzij die zelfstandigheden in de werkelijkheid bestaan of als bestaanbaar gedacht worden (de zgn. concrete z., bijv. boom, wolk, spook), hetzij ze alleen in het verstand een zelfstandig bestaan verkrijgen, in de werkelijkheid echter niet afzonderlijk doch alleen in een concrete zelfstandigheid bestaan kunnen (de zgn. abstracte z., bijv. gezondheid, diepte, enz.). De z. behooren tot de verbuigbare woorden, h...

  2017-05-10

  zelfstandig naamwoord

  Een woord dat een ding of een concept weergeeft.

  2017-10-30

  zelfstandig naamwoord

  zelfstandig naamwoord - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) een woord dat een ding, een zaak of een toestand aanduidt, in sommige talen voorafgegaan door een lidwoord. Synoniemen [1] nomen, substantief, substantivum Verwante begrippen [1] zelfstandig-naamwoordsvorm, bepaald zelfstandig naamwoord, onbepaald zelfstandig naamwoord

  2017-10-30

  zelfstandig-naamwoordsvormpje

  zelfstandig-naamwoordsvormpje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord zelfstandig-naamwoordsvorm

  2017-10-30

  zelfstandig-naamwoordsvormpjes

  zelfstandig-naamwoordsvormpjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord zelfstandig-naamwoordsvorm

  2017-10-30

  zelfstandig naamwoordje

  zelfstandig naamwoordje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord zelfstandig naamwoord

  2017-01-10

  Zelfstandig bestuursorgaan

  Een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt.

  2016-12-31

  Zelfstandig ondernemer

  Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk. Zie ook: Zelfstandige

  2017-10-30

  zelfstandig-naamwoordsvorm

  zelfstandig-naamwoordsvorm - Zelfstandignaamwoord 1. (grammatica) een verbogen vorm van een zelfstandig naamwoord. De meervoudsvorm, het verkleinwoord en de meervoudsvorm van een verkleinwoord zijn een zelfstandig-naamwoordsvorm. Woordherkomst samenstelling van zelfstandig en naamwoordsvorm met koppelteken samenstelling van zelfstandig naamwoord en vorm met het invoegsel -s- Verwante begrippen zelfstandig naamwoord,...

  2017-06-09

  Zelfstandig naamwoord

  Zelfstandige naamwoorden (of: substantieven) zijn woorden die een 'zelfstandigheid' aanduiden. Het kan hierbij gaan om personen, zaken, eigenschappen, gebeurtenissen, gevoelens enzovoort. Zelfstandige naamwoorden kunnen worden gecombineerd met een aanwijzend voornaamwoord die/dat. De meeste zelfstandige naamwoorden kunnen bovendien van 'getal' veranderen. Uitzonderingen zijn zelfstandige naamwoorden (zoals fruit, vee, politie) die alleen een enkelvoudsvorm hebben en zelfstandige naamwoorden (zoa...