2020-02-25

zelfregulerend mechanisme volgens Tronick (1989)

Regulatiemechanismen hebben doorgaans een adaptieve functie. Als reactie op trauma kunnen regulatiemechanismen echter een defensieve functie krijgen. Ze snijden bijgevolg het kind af van de omgeving, omdat deze als te overspoelend ervaren wordt. Baby's stellen zich actief op in de regulatie van hun eigen interne affecten (Schmeets & Verheugt-Pleiter, 2005). Tronick (1989) onderscheidt bij baby's twee verschillende regulatiemechanismen. Het ene mechanisme is eerder gericht op het reguleren va...