Synoniemen van Zeggen

2019-10-21

Zeggen

1. dat je zegt, modefrase die erg in zwang is onder hedendaagse jongeren. Bet. zoveel als ‘in-derdaad’. Wordt gebruikt wanneer men zijn instemming met iets wil betuigen. Bijv. het was echt datje zegt geweldig. 2. ik zeg maar zo, ik zeg maar niks, ik geef geen commentaar. Dooddoener. Tevens titel van een succesrijk boek (over dooddoeners en clichés) van Inez van Eijk uit 1978. 3. wat je zegt, je hebt gelijk; natuurlijk. Vnl. gebruikt in jeugdkringen. 4. zeg maar ja tegen het leven, titel van...

2019-10-21

zeggen

Bieden. In uitdrukkingen als: ‘iets zeggen’ en, aan het begin van een spel gericht tot een niet oplettende gever, ‘jij moet het zeggen’. De term is ondanks de opkomst van bidding boxes, waarmee zwijgend wordt geboden, gangbaar gebleven.

2019-10-21

zeggen

zeggen - onregelmatig werkwoord uitspraak: zeg-gen 1. het mondeling onder woorden brengen ♢ hij zegt dat hij geen tijd heeft 1. zo gezegd, zo gedaan [het is gebeurd zoals het was afgesproken] 2. zeg .... [luister eens] 3. zeg dat wel! <...