Wat is de betekenis van zeeboezem?

2024-05-28
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-28
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zeeboezem

zeeboezem - Zelfstandignaamwoord 1. (aardrijkskunde), (scheepvaart) een stuk zeewater zich in zekere mate landinwaarts uitstrekt Kreken, zeearmen, inhammen, golven, baaien, bochten en binnenzeeën zijn zeeboezems. Woordherkomst samenstelling van zee en boezem

2024-05-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

zeeboezem

een inham van de zee, een baai, een golf of een bocht. B.v. de Hudsonbaai, de Golf van Biskaje, de Duitse Bocht.

2024-05-28
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zeeboezem

s., bocht, baei.

2024-05-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zeeboezem

m. (-s), diepe, wijde inham van de zee, baai

2024-05-28
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

zeeboezem

m. zeeboezems (wijde baai).

2024-05-28
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

zeeboezem

m. (-s) wijde, diepe golf. Syn.→ baai.

2024-05-28
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

zeeboezem

m. (-s), diepe, wijde inham van de zee, baai.

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Zeeboezem

zooveel als baai.