Wat is de betekenis van zedelijk?

2021
2021-02-25
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Zedelijk

Een zedelijk persoon is een deugdzaam iemand. Men spreekt bijvoorbeeld over zedelijk gedrag wanneer men zich keurig en beleefd gedraagt. Zedelijkheid heeft te maken met het verschijnsel dat sommige handelingen, gedragen en houdingen en de daaraan ten grondslag liggende motieven, als goed beoordeeld worden en de tegenovergestelde als slecht. De zede...

Lees verder
2019
2021-02-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zedelijk

zedelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. zoals het volgens normen en waarden behoort Zijn gedrag is altijd heel zedelijk geweest. Woordherkomst afgeleid van zede met het achtervoegsel -lijk Antoniemen onzedelijk

Lees verder
2018
2021-02-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zedelijk

zedelijk - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ze-de-lijk 1. met goede manieren, zoals het hoort ♢ hij krijgt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag 2. wat met normen en opvattingen te maken heeft ...

Lees verder
1973
2021-02-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zedelijk

bn. en bw. (-er,-st), 1. overeenkomstig de goede zeden, de ethische norm; 2. moreel: de zedelijke beginselen; — tot iets verplicht zijn; 3. — lichaam, rechtspersoon.

Lees verder
1950
2021-02-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zedelijk

bn. bw. (-er, -st), 1. overeenkomstig de goede zeden, de ethische norm, de heersende opvatting van wat goed is, deugdzaam: een zedelijke handeling; zedelijk leven; getuigschrift van goed zedelijk gedrag; — (ook) de goede zeden bevorderend : zedelijke verhalen ; — betr. hebbend op de normen of opvattingen van...

Lees verder
1898
2021-02-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZEDELIJK

ZEDELIJK, bn. bw. (-er, -st), overeenkomstig de goede zeden, deugdzaam, braaf : eene zedelijke handeling; zedelijk leven; getuigschrift van goed zedelijk gedrag; — de zedelijke beginselen; de zedelijke waarde van iets beoordeelen; — zedelijk vrij zijn, met volle bewustheid streven naar hetgeen goed is; — zedelijke lichamen, vere...

Lees verder