Wat is de betekenis van zede?

2019
2021-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zede

zede - Zelfstandignaamwoord 1. een van de verzameling gebruiken en normen die een bepaalde groep mensen als juist en wenselijk aanvaardt, vaak op seksueel gebied Dat is hier de zede niet.

Lees verder
2018
2021-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zede

zede - zelfstandig naamwoord uitspraak: ze-de 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢ het behoort tot de oude zeden om de doden zo te begraven 2. wat men in bepaalde kringen als goed aanvaardt ♢ bl...

Lees verder
1973
2021-05-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zede

v./m. (-n), gedragswijze, doorgaans traditioneel, die in een bepaalde gemeenschap algemeen gebruikelijk is en als goed of juist wordt beschouwd; ook: het totaal van de ongeschreven regels en normen van het sociaal verkeer. (e) De zede wordt gehandhaafd door positieve en negatieve sancties als lof en blaam. Van de zede onderscheidt men wel het gebru...

Lees verder
1952
2021-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Zede

s., sede, brûkme, pliich.

1950
2021-05-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Zede

v. (-n), 1. instelling of handelwijze die in kleinere of grotere kring algemeen in gebruik of traditioneel van kracht is en goed genoemd wordt: de zeden van een land ; de zeden en gewoonten; 2. (mv.) al die gedragingen en handelingen die in zekere kring algemeen als goed of geoorloofd gelden en aanvaard worden, ethische norm, zedelij...

Lees verder
1898
2021-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZEDE

ZEDE, v. (-n), wijze, gewoonte, wat in kleineren of grooteren kring in gebruik is, goed genoemd wordt: de zeden van een land; de goede zeden, de goede gewoonten; — de zedelijkheid: dat is strijdig met de goede zeden ; rein van zeden zijn; vergrijp tegen de zeden; kwade samensprekingen bederven de goede zeden.

Lees verder
1898
2021-05-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Zede

zie Gebruik.