Wat is de betekenis van zede?

2019
2020-11-26
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

zede

zede - Zelfstandignaamwoord 1. een van de verzameling gebruiken en normen die een bepaalde groep mensen als juist en wenselijk aanvaardt, vaak op seksueel gebied Dat is hier de zede niet.

Lees verder
2018
2020-11-26
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

zede

zede - zelfstandig naamwoord uitspraak: ze-de 1. wat men gewoonlijk doet of moet ♢ het behoort tot de oude zeden om de doden zo te begraven 2. wat men in bepaalde kringen als goed aanvaardt ♢ bl...

Lees verder
1973
2020-11-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

zede

v./m. (-n), gedragswijze, doorgaans traditioneel, die in een bepaalde gemeenschap algemeen gebruikelijk is en als goed of juist wordt beschouwd; ook: het totaal van de ongeschreven regels en normen van het sociaal verkeer. (e) De zede wordt gehandhaafd door positieve en negatieve sancties als lof en blaam. Van de zede onderscheidt men wel het gebru...

Lees verder
1898
2020-11-26
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ZEDE

ZEDE, v. (-n), wijze, gewoonte, wat in kleineren of grooteren kring in gebruik is, goed genoemd wordt: de zeden van een land; de goede zeden, de goede gewoonten; — de zedelijkheid: dat is strijdig met de goede zeden ; rein van zeden zijn; vergrijp tegen de zeden; kwade samensprekingen bederven de goede zeden.

Lees verder
1898
2020-11-26
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Zede

zie Gebruik.