Wat is de betekenis van zang?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

zang

zang - Zelfstandignaamwoord 1. (muziek) de kunst van het zingen 2. zangstuk Verwante begrippen gezang, lied

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

zang

zang - zelfstandig naamwoord 1. het zingen ♢ wij houden niet van instrumenteel, maar wel van zang 1. veel noten op zijn zang hebben [veel eisen stellen] Zelfstandig naamwoord: zang ...

2024-07-14
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

zang

zang - Verwijst naar de uitvoerende kunst die wordt gekenmerkt door het vaardig produceren van muzikale tonen door de menselijke stem. Zingen vereist een lichaamstechniek waarbij de longen lucht toevoeren naar het strottenhoofd, dat als een riet of trillingsmechanisme fungeert; de borstholte en hoofdholten dienen als klankkast. De tong, het verheme...

2024-07-14
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

ZANG

Uit de M.E. is geen geschreven Fr. muziek bewaard gebleven, al geldt ook voor die tijd niet het ‘Frisia non cantat’. Na de hervorming zijn er weer sporen van volks-Z. Liederen van J. Vredeman de Vries, J. J. Starter, D. R. Camphuysen werden gezongen. Gysbert Japicx gaf een psalmberijming en ook liederen. Uit de 17de en 18de eeuw zijn...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Zang

s., sang, sjongen (it).

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Zang

m. (-en), 1. het zingen, gezang: de zang der vogels; de bleke burgerschaar lag, wenend bij der priestren zang, voor Walburgs kerkaltaar (Staring); 2. wat men zingt; (fig.) veel noten op zijn zang hebben, veeleisend zijn, veel drukte maken; — het is koekoek één zang, altijd wordt hetzelfde onderwerp b...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZANG

noemt men de muzikale geluidgeving door de stem, inzonderheid door de menselijke stem. Zij onderscheidt zich van de geluidgeving bij het spreken door de continuïteit der trilling van de stembanden (z stem). De zang is als menselijke uitingsvorm algemeen, d.w.z. van alle tijden en alle mensen. Men onderscheidt volkszang en kunstzang; bij vogels...