Wat is de betekenis van Zakelijk recht?

2017
2022-07-04
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

Zakelijk recht

Een Zakelijk recht is een absoluut recht op een zaak dat tegenover iedereen te handhaven is.

2016
2022-07-04
Duttendael

Woning begrippen omschreven

Zakelijk recht

Een zakelijk recht is een absoluut, tegenover iedereen te handhaven recht op een zaak, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, hypotheek.

1991
2022-07-04
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Zakelijk recht

Zakelijk recht of beheersuitoefening behelst het recht of de bevoegdheid betreffende een zaak. Zakelijke rechten vormen een belangrijk deel van de zogenaamde absolute rechten. Deze worden in het zakenrecht geregeld. Door een zakelijk recht wordt een zaak geheel of in een bepaald opzicht aan iemands onmiddellijke heerschappij onderworpen. Zakelijke...

Lees verder
1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

zakelijk recht

Iemand die een recht heeft op een zaak en tegen iedereen die inbreuk maakt op zijn recht de bescherming van de rechter kan inroepen, bezit een zakelijk recht. Het meest volkomen zakelijk recht is de eigendom; de eigenaar heeft van zijn zaak het genot en kan erover beschikken; beschikkings-en genotsrecht zijn beschermd. Er zijn ook zakelijke rechten...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

zakelijk recht

recht dat tegenover een ieder kan worden ingeroepen, dat rust op een zaak en daarop blijft rusten, ongeacht in wiens handen die zaak nog komt, en waarbij het tijdstip van vestiging van belang is omdat het oudere recht voor het jongere gaat. De zakelijke rechten zijn in Nederland en België limitatief bepaald en de inhoud, het ontstaan en het te...

Lees verder
1949
2022-07-04
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Zakelijk recht

een recht, waardoor een zaak, hetzij geheel, hetzij in enig bepaald opzicht, aan iemands onmiddellijke heerschappij wordt onderworpen; o.a. eigendom, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, pand, hypotheek.

1937
2022-07-04
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Zakelijk recht

Een recht, dat onmiddellijke heerschappij geeft over een bepaalde zaak. Een zakelijk recht legt een band tusschen een persoon en een zaak, welke band door een ieder moet geëerbiedigd worden. Het volkomen zakelijk recht is het recht van eigendom, dat volledige heerschappij geeft over de zaak. Andere zakelijke rechten geven die heerschappij slec...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Zakelijk recht

recht dat iemand kan laten gelden op iets, dat feitelijk bezit is v/e ander, b.v door vruchtgebruik, hypotheek, erfpacht, pandrecht, enz.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Zakelijk recht

is een absoluut (d.i. tegenover eenieder geldend) recht op onmiddellijke heerschappij over een zaak, hetzij volkomen (bijv. eigendom), hetzij in een bepaald opzicht (bijv. hypotheek). Echter kan volgens de Ned. wetgeving (anders bijv. de Eng. wetgeving) niet iedere vorm van onmiddellijke heerschappij over een zaak voorwerp zijn van een absoluut rec...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Zakelijk recht

Zakelijk recht - Men onderscheidt de subjectieve rechten in persoonlijke en zakelijke. De eerste leggen slechts een band tusschen de betrokken personen, de zakelijke hebben betrekking op bepaalde zaken en moeten door een ieder worden geëerbiedigd. Vergel. ABSOLUUT RECHT. Het B. W. noemt in art. 584 de volgende zakelijke rechten : bezit, eigendom, e...

Lees verder