Wat is de betekenis van Zakelijk recht?

2024-07-17
Woordenboek van het Kadaster

Kadaster (2017)

Zakelijk recht

Een Zakelijk recht is een absoluut recht op een zaak dat tegenover iedereen te handhaven is.

2024-07-17
Woning begrippen omschreven

Duttendael

Zakelijk recht

Een zakelijk recht is een absoluut, tegenover iedereen te handhaven recht op een zaak, bijvoorbeeld het eigendomsrecht, hypotheek.

2024-07-17
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Zakelijk recht

Zakelijk recht of beheersuitoefening behelst het recht of de bevoegdheid betreffende een zaak. Zakelijke rechten vormen een belangrijk deel van de zogenaamde absolute rechten. Deze worden in het zakenrecht geregeld. Door een zakelijk recht wordt een zaak geheel of in een bepaald opzicht aan iemands onmiddellijke heerschappij onderworpen. Zakelijke...

2024-07-17
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

zakelijk recht

Iemand die een recht heeft op een zaak en tegen iedereen die inbreuk maakt op zijn recht de bescherming van de rechter kan inroepen, bezit een zakelijk recht. Het meest volkomen zakelijk recht is de eigendom; de eigenaar heeft van zijn zaak het genot en kan erover beschikken; beschikkings-en genotsrecht zijn beschermd. Er zijn ook zakelijke rechten...

2024-07-17
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Zakelijk recht

een recht, waardoor een zaak, hetzij geheel, hetzij in enig bepaald opzicht, aan iemands onmiddellijke heerschappij wordt onderworpen; o.a. eigendom, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, pand, hypotheek.

2024-07-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZAKELIJK RECHT

is een zodanig recht, waardoor een zaak hetzij geheel, hetzij in enig bepaald opzicht, aan iemands onmiddellijke heerschappij wordt onderworpen. Het kenmerkende van een zakelijk recht is, dat men het tegenover een ieder kan laten gelden, waardoor het zich onderscheidt van een verbintenis, die men slechts tegenover een bepaald persoon kan geldend ma...

2024-07-17
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Zakelijk recht

Een recht, dat onmiddellijke heerschappij geeft over een bepaalde zaak. Een zakelijk recht legt een band tusschen een persoon en een zaak, welke band door een ieder moet geëerbiedigd worden. Het volkomen zakelijk recht is het recht van eigendom, dat volledige heerschappij geeft over de zaak. Andere zakelijke rechten geven die heerschappij slec...

2024-07-17
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zakelijk recht

recht dat iemand kan laten gelden op iets, dat feitelijk bezit is v/e ander, b.v door vruchtgebruik, hypotheek, erfpacht, pandrecht, enz.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zakelijk recht

is een absoluut (d.i. tegenover eenieder geldend) recht op onmiddellijke heerschappij over een zaak, hetzij volkomen (bijv. eigendom), hetzij in een bepaald opzicht (bijv. hypotheek). Echter kan volgens de Ned. wetgeving (anders bijv. de Eng. wetgeving) niet iedere vorm van onmiddellijke heerschappij over een zaak voorwerp zijn van een absoluut rec...