2019-09-16

Zacut

Zacut of Zacuto, een verdienstelijk geneeskundige, geboren te Lissabon in 1575, was een achterkleinzoon van den geleerden Israëliet Abraham Zacut te Salamanca, den schrijver van Jaarboeken der Iraëlitischen geschiedenis en in 1492 uit de Staten van Ferdinand en Isabella verbannen. De achterkleinzoon, in de Christelijke godsdienst opgevoed, bezocht de hoogescholen te Coïmbra en Salamanca en zag zich aan die te Seguenza bevorderd tot doctor in de geneeskunde. Toen Philips IV in 1625 het bevel u...

Lees verder