Wat is de betekenis van Zaandam?

2024-07-14
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Zaandam

Zaandam - Eigennaam 1. (toponiem) een stad in Noord-Holland 2. (spellingsalfabet) spelwoord van het Nederlandse spellingalfabet voor de letter z Woordherkomst samenstelling van Zaan en dam Synoniemen [2] Zacharias, Zulu Verwante begrippen [1] Zaan, Zaanstreek, Zaankanter

2024-07-14
Het toppunt van Nederland

Aad Struijs (2002)

Zaandam

Langs de Zaan ontstond aan het einde van de 16de eeuw het eerste industriegebied van Nederland. Er draaiden niet minder dan duizend houtzaag-, olie-, mosterd-, papier- pel- en andere industriemolens. Keizer Napoleon Bonaparte was zeer onder de indruk van die aanblik. Hij noemde de Zaanstreek het mooiste gebied dat hij ooit had gezien. De molens pro...

2024-07-14
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Zaandam

Voormalige zelfstandige gemeente die zowel wat betreft inwonertal als economische betekenis de belangrijkste bewoningskern van de Zaanstreek vormde. Zaandam ontstond in de ➝ Franse tijd door de samenvoeging van ➝ Oostzaandam en ➝ Westzaandam, bij keizerlijk decreet van 21 oktober 1811. Daarbij werden aan de nieuwgevormde gemeente stadsrechten verle...

2024-07-14
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Zaandam

(66000 inwoners), een stad met veel industrie (o.a. van levensmiddelen), gelegen aan de Zaan in de provincie Noord-Holland.

2024-07-14
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Zaandam

stad en gemeente in N.-Holl., aan de Zaan. 2173 ha, 42.205 inw. Belangrijke industrieën.

2024-07-14
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

ZAANDAM

Noordhollandse gemeente van 2071 ha (land en water) met (1953) 45 000 inw., van wie (1947) 37 pct Prot., 16 pct R.K. en 47 pct zonder kerkgenootschap, is gelegen aan de Zaan en onmiddellijk ten N. van het Noordzeekanaal. Tot de gemeente behoren de plaats Zaandam (1953: 43 850 inw.) en de gehuchten Hembrug (50 inw.), Overtoom f75 inw.), Het Kalf (80...

2024-07-14
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Zaandam

gem. in N.-Holl., 35 000 inw.; industrie-eentrum ( → Zaanstreek). Houthaven, Hembrug met artilleriewerkpl. Handel in hout, rijst, meel, peulvruchten.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Zaandam

stad en gem. in de prov. N. Holland (zie krt. dl. XVIII 672 A4), N.W. van Amsterdam, aan Noordzeekanaal en Zaan en belangrijkste gem. der Zaanstreek (➝ Zaan); opp. 2 173 ha; bijna 36 000 inw. (1938), waarvan 38 % Prot., 14 % Kath. (behoorend tot de parochies Z. en Het Kalf), 0,25 % Israëliet en 46 % onkerkelijk. Z. was de eerste stad in Ned....