Wat is de betekenis van Ymand de biegt voorlezen?

2023-10-02
Nederduitsche spreekwoorden

Carolus Tuinman (1726)

Ymand de biegt voorlezen

Dat is, hem zijne feilen zeggen, die gebiegt moeten zyn. Zo word vertelt van een man, dat hy zyn wyf sloeg, eer hy ging om te biegten; dewijl zy hem dan door schelden en verwyten alles erinnerde, wat hy misdreven had. Op dien toon word ook de gordijnmis gezongen.