2019-08-19

YEOMANRY

YEOMANRY, v. Engelsche vrijwillige cavalerie, die voor eigen paarden en uniformen zorgt.