2019-09-15

Yeoman

Yeoman is een Britse bitterhop, die erg bitter smaakt door het hoge gehalte aan alfazuren, maar wel aangenaam zacht aroma heeft. Het wordt echter met name gebruikt in lagerbieren om de bitterheid van een bier te verhogen en niet zozeer voor het aroma, zoals een aromahop. Yeoman heeft veel weg van Target, maar is iets zachter.

Lees verder
2019-09-15

YEOMAN

YEOMAN, m. niet-adellijke landeigenaar (in Engeland); later pachter en klein-grondbezitter; soldaat der koninklijke lijfwacht; bereden vrijwilliger.

2019-09-15

Yeoman

Yeoman noemde men te voren in Engeland elk vrij man, behoorende tot den stand, die zich tusschen de ridders en de lijfeigenen of hoorigen bevond. Thans echter worden vooral de groote pachters en de kleine grondbezitters met dien naam bestempeld. Ook geeft men dien aan de soldaten der Koninglijke garde, welke met de bewaking van den Tower zijn belast. In het laatst der voorgaande en het begin der tegenwoordige eeuw vormde men er een korps vrijwilligers, vooral tot bewaring der binnenlandsche rust...

Lees verder
2019-09-15

yeoman

yeoman - m., kleine grondbezitter ; welgesteld pachter; ambtenaar in het huis der Engelsche koningen ; bewaker van den Tower; „yeomanry”: Engelsche bereden landweer.

2019-09-15

yeoman

yeoman - m. niet-adelijke landeigenaar (in Engeland); soldaat der koninklijke lijfwacht