2020-02-28

Yatagan

Yatagan of Jatagan is de naam van een Turksch zwaard, alsmede van een houwbajonet met een eigenaardig gebogen kling, het eerst ingevoerd bij de Fransche jagers te voet, later ook bij de legers van andere natiën. De yatagan wordt als sabel gedragen en eerst bij den aanvang van den strijd op den geweerloop geplaatst.

2020-02-28

YATAGAN

YATAGAN, v. (-s), korte Turksche degen of dolk, aan de punt een weinig gekromd en de binnenzijde scherp.

2020-02-28

yatagan

yatagan - v. korte turksche degen of sabel

2020-02-28

yatagan

m. Turkse kromsabel.

2020-02-28

yatagan

= jatagan.