2020-01-29

Yaremblik of jarimlik

Yaremblik of jarimlik - Turksche zilveren munt van 20 para, de halve piaster.

2019-03-13

Jarimlik

Jarimlik - ook: jeremischlik, jghirmischlik; de Turksche benaming voor den halven Turkschen piaster.

2017-11-14

of

of - voegwoord 1. verbinding tussen twee mogelijkheden ♢ je gaat naar school of je gaat werken 2. geeft aan dat het onzeker is ♢ ik weet nog niet of ze komt 1. hij deed of hij mij niet zag [alsof hij mij niet zag] 2. of je gaat naar school, of je gaat werk...

2017-04-20

Of

Zie conjunctie en disjunctie.

2017-12-04

of

of - Voegwoord 1. Nevenschikkend: gebruikt om keuze aan te geven Hij loopt (of) over straat, of hij zit in de kroeg. 2. Onderschikkend: inleiding van een bijzin om onzekerheid aan te geven Ik weet niet of Jan wel komt''. 3. oftewel [verklarend] 4. ongeveer Een keer of drie. Synoniemen [3]: oftewel

2018-09-27

Of (1)

Of vw. ter verbinding van twee zinnen of zinsdeelen, die elkaar uitsluiten en waarvan er slechts een aan de werkelijkheid kan beantwoorden; het is dag of het is nacht; hij wil overwinnen of sterven; — deze of gene, eenig persoon, wie ook; — de een of ander, eenig mensch, iemand; — het een of ander, eenig ding, iets; — een of ander, (bn.) eenig; — heinde of verre, ergens, waar ook; — nu of dan, vroeg of laat, eens, wanneer ook; — min of meer, eenigermate; — zwijg! ... of (zwijgt g...

2018-09-27

Of (2)

Of vw. in voorwaardelijke bijzinnen, indien, voor het geval dat: of ge potlood en papier ter hand hadt, ik schetste u hoe Jan uit vrijen ging; ik neem wat brood mee op de jacht, of ik honger kreeg; ik ben hare moeder, (ik zeg je dit) of je ’t niet wist; — in toegevende bijzinnen, al, hoewel, hoezeer: of gij roept en schreeuwt, ik doe toch niet open; gij moet het doen, of gij wilt of niet; of ik al riep, er kwam niemand; — in vergelijkende zinnen bij schijnbare overeenkomst, alsof: hij ston...

2019-03-14

Put of more of call of more

Put of more of call of more - premieaffaire, waarbij de kooper, (of verkooper) bedingt naast het gekochte bedrag aan effecten, op den rescontredag nog een even groot bedrag te mogen opvragen (leveren). Zie Nochgeschaft.

2017-12-04

of zo

of zo - Frase 1. het aangeven dat er meer mogelijkheden zijn, zonder deze te noemen of precies te kennen We kunnen op vakantie naar Frankrijk, Duitsland of Spanje of zo. Woordherkomst volgens het groene boekje dient of zo geschreven te worden met een spatie, in het witte boekje staat dat het ook zonder spatie geschreven mag worden

2020-01-09

Of: mishandelen

Iemand onder vier ogen spreken praten met iemand zonder dat anderen erbij zijn

2017-11-14

en/of

en/of - Voegwoord 1. (taalkunde) aanduiding van een mogelijke relatie tussen twee delen van een opsomming Als iemand onder behandeling is van een arts en/of medicijnen moet gebruiken in verband met zijn gezondheidstoestand... Verwante begrippen al dan niet

2019-07-11

f of fo of fol

f of fo of fol. - = folium, folio (blad); ,,fo. ro.”: folio recto, op de rechter- of voorbladzijde; „fo. vo.”: folio verso (op de keerzijde van ’t blad).

2019-07-17

ges of get of gis

ges of get of gis - (argot) acht. geschaakt, (argot) gesnapt, opgepakt.

2019-03-14

Kas of kassa of cassa

Kas of kassa of cassa - hetgeen aan geld, muntbiljetten of bankpapier voorhanden is. Ook: de kast, kist of lade, waarin dat geld geborgen en achter slot bewaard wordt. Naargelang een kas in een handels- of nijverheidsbedrijf een bepaalde bestemming heeft, wordt aan die kas een eigen benaming gegeven, bv. de groote kas voor de algemeene-, de hoofdkas van de zaak, de kleine kas, die bestemd is voor de dagelijksche onkosten en andere kleine uitgaven, de expeditiekas, de winkelkas enz. Het woord kas...

2019-01-17

Saffloer of saffloor of zaffer

Saffloer of saffloor of zaffer - de gerooste kobaltertsen, meest ontdaan van een deel der vreemde metalen, gewoonlijk gemengd met zand. Wordt tot het bereiden van blauwe emails gebruikt en is een tusschenproduct voor het maken van blauwsel.

2019-06-18

Gargara of -rus of -rum

Gargara of -rus of -rum - τὰ Γάργαρα, τὸ Γάργαρον, de zuidelijke top van den berg Ida in Troas, met de stad Gargara, aan de Adramyttische golf gelegen, aan den voet.

2018-08-17

achterdeel of achterevel of achterkasteel

of achterkwartier of achterpoort of achtersteven, schertsend en eufemistisch voor achterste, gat. Bijvoorbeeld: ‘Hij viel op zijn achterdeel’. Vgl. Frans ‘le derrière, le postérieur’; Latijn ‘posteriora’; Duits ‘Achterkastell’. De Nederlandse dichter Constantijn Huygens (1596-1687) maakte ooit de volgende woordspeling na het aanschouwen van vrouwen met slepende rokken: ‘Soo boeten sy de scha met een langh achterdeel.’ Achterdeel betekende vroeger ook nadeel; schade. Deze be...

2017-09-07

Seksuele gemeenschap of paring, of coïtus, of neuken

Seksuele gemeenschap of paring, of coïtus, of neuken - verschillende woorden die gebruikt worden om de penetratie met de penis van de man van de vagina van de vrouw aan te geven.

2018-12-13

Djidda of dzjidda of djeddah

Djidda of dzjidda of djeddah - havenstad aan de kust van de Roode Zee in Turksch-Arabië, in een dorre streek aan den rand van de woestijn; 30.000 inw. De stad heeft een buitengewoon ongezond klimaat. Ze is omringd door een hoogen ringmuur, waarbinnen de handelswijk en de meest zeer armoedige en onzindelijke huizen van de zeer gemengde bevolking liggen. D. is alleen van belang als voorhaven van het nabijgelegen Mekka, waarmee het eerlang door een spoorweg verbonden zal worden. Het is n. l. de l...

2019-01-17

Wetter of wètar of oeèter

Wetter of wètar of oeèter - eiland in de Bandazee, benoorden Timor, vormde vroeger met eenige kleinere eilanden de onderafdeeling W. (thans Kisar) van de afdeeling Z.-Timor en Eilanden der residentie Timor en Onderh. ; hoofdplaats Ilwaki aan de Z.O.-kust; de bevolking, ongeveer 7500 zielen, wordt bestuurd door een radja en staat nog op zeer lagen trap; zij drijft ruilhandel (was, tripang, schildpad, enz, tegen rijst, wapens en stoffen). Ten tijde van de O.-I. C. vond het Christendom er eenigen...