Wat is de betekenis van Xenofobie?

2023-09-25
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

xenofobie

xenofobie is een begrip dat gebruikt wordt om te verwijzen naar een vorm van vooroordeel of haat tegen mensen die afkomstig zijn van een ander land of een andere culturele achtergrond. Het woord "xenofobie" komt van het Griekse "xénos", wat "vreemd" betekent, en "phóbos", wat "angst" b...

2023-09-25
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Xenofobie

Xenofobie is de irreële angst voor alles wat vreemd, onbekend en ongewoon is. Zo zijn er mensen die bang zijn voor mensen van een ander ras of met een andere huidskleur. Xenofobie wordt dan ook vaak in verband gebracht met vreemdelingenhaat.Xenofobie is het tegenovergestelde van xenofilie, wat betekent dat men juist van vreemde dingen houdt. H...

Direct toegang tot alle 13 resultaten over Xenofobie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

xenofobie

xenofobie - Zelfstandignaamwoord 1. een afkeer van alles wat vreemd of buitenlands is Heeft u last van xenofobie? Woordherkomst met het voorvoegsel xeno- en met het achtervoegsel -fobie afgeleid van xenofoob met het achtervoegsel -ie Verwante begrippen etnofobie, vreemdel...

2023-09-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

xenofobie

xenofobie - zelfstandig naamwoord uitspraak: kse-no-fo-bie 1. haat of angst voor vreemdelingen ♢ sommige mensen hebben last van xenofobie Zelfstandig naamwoord: kse-no-fo-bie de xenofobie

2023-09-25
De A is van Amalia, die is allochtoon. ABC van

Hans Kaldenbach (2007)

Xenofobie

Een xenofoob is iemand die bang is voor wat vreemd is. De eerste impuls van een xenofoob is om wantrouwend te zijn tegen vreemden, tegen vernieuwingen, moderniteit, veranderingen en andere dingen die het leven onzeker maken. Er zijn veel uitdrukkingen die dit beschrijven: Je weet wat je hebt, je moet maar afwachten wat je krijgt. Niet elke verande...

2023-09-25
Encyclopedisch woordenboek van de psychologie

Piet van der Ploeg (2007)

xenofobie

Een extreme soms ziekelijk angst voor vreemdelingen. Dit kan eventueel leiden tot een vijandige en agressieve houding naar mensen van een andere nationaliteit, etnische groep of personen in de eigen wijk.

2023-09-25
Lexicon van de multiculturele samenleving

Martin Meulenberg (2003)

Xenofobie

Lett. angst voor vreemdelingen. Uit zich vaak als een intense afkeer van alles wat anders is, van mensen uit andere culturen en hun culturele uitingen. Die afkeer steunt niet op rationele gegevens. De mate waarin mensen xenofobisch zijn, wordt wel gerelateerd aan de cultuur waarvan ze onderdeel uitmaken. Culturen verschillen in de manier waarop ze...

2023-09-25
Kleine encyclopedie van het snobisme

Anton Moonen (2000)

Xenofobie

Door het Nederlandse en Belgische roemrijke koloniale verleden schijnt de xenofobie nu volledig tot de verleden tijd te behoren. Om de eventuele nostalgie tot bedaren te brengen en de opgedrongen tolerantie elegant te omzeilen, kunt u natuurlijk enkele passages uit de Max Havelaar lezen. Ondanks zijn ijver en manie om ‘vriend te zijn van al wat lee...

2023-09-25
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Xenofobie

[v. Gr. xenos = vreemd, vreemdeling, en -phobia = vrees] afkeer van vreemdelingen.

2023-09-25
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Xenofobie

afkeer voor alles wat vreemd is

2023-09-25
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Xenofobie

vreemdelingenhaat

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

xenofobie

('bi) v. [Gr. phobos, angst] vrees voor vreemdelingen.

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

xenofobie

v., vrees voor of haat tegen vreemdelingen. (e) Xenofobie ontstaat meestal als reactie op een lange periode van vreemde politieke of economische overheersing. Het is dan meestal een uiting van overspannen nationalisme. Ook racisme, voorzover zich dat manifesteert in rassendiscriminatie, is een vorm van xenofobie.