2019-11-16

XANTHINE

XANTHINE, v. organische stof in de urine en andere dierlijke stoffen voorkomende; ’t is een wit poeder dat zelfs in kokend water moeilijk oplost; — gele kleurstof van de meekrap.

2019-11-16

xanthine

xanthine - Zelfstandignaamwoord 1. een organische stof die in vlees, urine en andere dierlijke stoffen voorkomt In dat vlees werd xanthine aangetroffen.

2019-11-16

Xanthine

Xanthine - een tot de purinederivaten behoorende, zeer stikstofrijke organische verbinding van de samenstelling C5H4N402 (een dioxypurine), die nevens hypoxanthine in kleine hoeveelheden voorkomt in alle weefsels van ons lichaam, inz. in de celkernen, verder in verschillende afscheidingen, o. a. in de urine; zij vormt met 1 mol. water mikroskopische kristallen. Is in water bijna onoplosbaar, en gaat zoowel met bases als met zuren verbindingen aan.

2019-11-16

Xanthine

Xanthine is een der alkaloïden, die in geringe hoeveelheid, maar algemeen in het dierlijk ligchaam voorkomen.

2019-11-16

xanthine

xanthine - v., gele verfstof in de meekrap.

2019-11-16

xanthine

v. krapgeel (kleurstof v. d. meekrapwortel).